Планински Активности


Планински активности

Македонија има скриени богатства за сите оние кои сакаат авантура, па се до рекреација и километарски планински патеки идеални за пешачење. Планинарењето е спорт за сите четири годишни времиња, во кој кондицијата се стекнува во природа со пешачење по угорнини и удолнини, по полош или подобар терен, кој може да биде шумска стаза, ливада или пак каменити ридови и карпи. Доколку сте почетници, најблиското брдо е вистински почеток, а со тек на време, ќе се зголемува издржливоста, а со тоа и должината на петеките кои во Македонија ги има многу.


Планински патеки

Планинарски патеки во Македонија има многу, од Пелистер (лесна- тешка патека), па се до Беласица, Осогово, Јакупица, Солунска Глава, Баба Планина, Малешевски Планини, Скопска Црна Гора, Шар планина...изберете ја патеката во зависност од вашата физичка подготвеност.


Planinski aktivnosti

Планински патеки во Национален парк Маврово

Планинарските патеки во Национален парк Маврово се:

 • Инфо Центар – Врв Кожа – Врбен
 • Кружна тура над Леуново
 • Ниќифорово – Врв Сандакташ
 • Кружна патека над Маврово
 • Маврово – Чавкарник
 • Маврово – Врв Меденица – Галичник
 • Галичник – Врв Говедарник
 • Галичник – Јанче
 • Селце – Суво поле – Галичник

Planinski aktivnosti

ГОРНА РЕКА

Патеки за пешачење во регионот на Горна река:

 • Трница – Врбен
 • Трница – Богдево
 • Трница – Сенце
 • Сенце – Волковија – Трница

ДОЛНА РЕКА И МАЛА РЕКА

Патеки за пешачење во регионот на Долна и Мала река:

 • Скудриње Врв Крчин – Битуше
 • Скудриње – Кале
 • Скудриње – Присојница – Аџиевци – Ростуше
 • Лазарополе – Врв Соколица
 • Лазарополе – Елен Скок
 • Лазарополе – Росоки
 • Врбенска патека
 • Горно реканска патека
 • Патека по пејсажите
 • Патека по Батковица
 • Патека од Маврово до Кичиница преку Царевец
 • Патека од Маврово преку Бистра до Лазарополе
 • Патека од инфо центар до Галичник и Селце
 • Кружна патека околу Лазарополе

Планински патеки во Националниот парк Пелистер

Патната инфраструктура вклучува три главни патишта во Националниот парк Пелистер и тоа:

 • Битола – Трново – Магарево  (крак кон Голема ливада - Ротино) - Информативен центар - Хотел Молика
 • Кажани – Маловишта
 • Информативен центар - Палиснопје - Цапарска пресека - Ловечка куќа - Антена -  Големо Езеро.

Planinski aktivnosti

Планински патеки во Национален парк Галичица

Ова се патеки во Национален парк Галичица

 • Историска патека - Голем Град
 • Пешачко-рекреативната патека – патека на Франкофонијата

Planinski aktivnosti

Promote your Service

Activity

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.