Демир Хисар

 

Демир Хисар е населба западно од пелагониската рамнина.Населбата Демир Хисар започнува да се развива некаде од средината на декенври 1945 година и се карактеризира со надморска висина од 630 до 670 метри и лежи на главниот пат од Битола за Кичево, односно новиот патен правец за Крушево.

Демир Хисар од своето формирање како урбана населба бележи континуиран пораст на населението од 1129 жители во 1961 година  за веќе во 2002 година да изнесува 2593 жители.Во општината Демир Хисар живеат 9497 жители во 41 населено место. Денеска Демир Хисар е урбанизирана населба од градски тип,која ги има сите услови за мало пријатно и уредено градче.

Наподрачјето од оваа општина постојат 62 цркви и манастири. Според староста, сочуваноста, начинот на градба, живописот и местоположбата се издвојуваат седум објекти под заштита на законот. Попознати се манастирот св.Јован Претеча(ХIV век), црквите св.Јован Богослов и св.Никола во Слепче(XIV век), манастирот св.Атанасие Александриски(XIIV век) кај село Журче, црквата св.Атанасие во село Слоешница, манастирот Св.Никола Топлички во село Слоешница(XIV век), црквата Св.Петка во село Жван(XVII век) црквата Влашки гробишта(во урнатини) во село Обедник и др. Според временската класификација, најзастапени се спомениците од средновековниот и турскиот период.

 

 

 

Promote your Service

Accomodation

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.