Крива Паланка

Крива Паланка е основана во 1633 година, како утврдено место на патот што воделза Бугарија, со цел заштита на преминот во Криворечката Клисура. Во прво време градот имал стратегиска функција и го заштитувал градот од пљачкосување.

Во XVII век, паралелно со развитокот на рударството во Кратовско паралелно се развивало и во кривопаланечкиот регион, носејќи ја железната руда во Крива Паланка која понатаму се доработувала. Поради ова ковачкиот занает бил еден од најбројните во Крива Паланка во XVII и XVIII век.

Поинтензивен раст се забележува по Втората Светска војна, кога градот територијано се развива и проширува. Тоа се рефлектирало и врз популацискиот раст: од 2000 жители во 1948 година до околу 12000 жители во 2002 година.

Во стопанството, значајно место има земјоделството и индустријата. Кон Крива Паланка гравитираат околу 33 населби во Кривопаланечката котлина. Главната сообраќајна линија која минува низ овој пограничен град е патот Куманово-Страцин-К.Паланка –Деве Баир – Ќустендил(Р.Бугарија). Во Крива Паланка се оддржуваат голем број на културни настани,ликовни колонии,копаничарски колонии,интернационална школа за архитектура како и Дом за култура и Градскиот музеј.

Promote your Service

Accomodation

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.