Националните паркови во Република Северна Македонија

 

Националните паркови во Република Северна Македонија

Да почнеме со самата дефиниција: Националниот парк е голема, главно непроменета површина на земја или вода со повеќе природни вредности што вклучува еден или повеќе зачувани или малку изменети екосистеми и првенствено е наменет да го зачува изворното природно, културно и духовно богатство.

Во нашата земја има три национални паркови: Галичица, Маврово и Пелистер. Националните паркови во Северна Македонија имаат научно- истражувачки, културни, едукативно-образовни и туристичко-рекреативни цели.

Promote your Service

Activity

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.