Мурат-пашина џамија


Мурат-пашина џамија

Мурат-пашина џамија се наоѓа во самиот средишен дел на Скопската Стара Чаршија во Скопје, во непосредна близина на Чифте амамот. Според натписот на мермерната плоча над влезната врата во Мурат-пашина џамија, на арапски јазик е објаснето дека истата била изградена некаде околу 1802 и 1803 година, откако претходно изгорела во пожарот од 1689 година.


Мурат-пашина џамија

Извршени се истражувања кои потврдуваат дека на истото место се наоѓала постара градба, од чии ѕидови се откриени остатоци. Последен пат Мурат-пашина џамија е реновирана кон крајот на XX век, од страна на скопското муфтиство. Реновирањето е извршено во соработка со Заводот за заштита на спомениците на културата на Република Македонија. Освен минарето, џамијата е релативно нова градба. Припаѓа на османлискиот барокен стил, со примена на неокласицистички исламски елементи. Градбата е со четвртест облик и е покриена со покрив на четири води.


Покрај главниот влез има и влез кој се наоѓа на северната страна. Внатрешноста на Мурат-пашина џамија содржи дрвен касетиран таван, како и галерија (махвил), махриб и говорница (мимбер). Истите се сметаат за карактеристични елементи на османлиската барокна архитектура. Во дворот на џамијата се наоѓа шадрван изграден во 1937 година. Пронајдени се и остатоци од гробишта, т.е. три надгробни споменици, кои потекнуваат од 1741 и 1790 година, додека за третиот е тешко да се утврди датумот.


Мурат-пашина џамија

Повеќе информации за Мурат-пашина џамија на следнава страна.

Promote your Service

Activity

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.