Бања Косоврасти

 

Косоврасти

Бањата Косоврасти се наоѓа во подножјето на планината Крчин, непосредно покрај реката Радика во близина на Дебар. Изворот е со капацитет од околу 60л/сек. 

Температурата на водата е 48 степени и се одликува како сулфурно-сулфидна со голем степен на радиокативност и присуство на сулфурни бактерии и алги погодни за лечење и за научни цели. 

Со ваквите карактеристики водата се користи за лечење на зголемен крвен притисок, ревматични заболување, дијабетис, кожни заболувања, воспаление на дишните органи.

 

 

Promote your Service

Activity

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.