Кожуф

 

Кожуф

Најновиот ски-центар во Македонија, кој е еден од најелитните во Југоисточна Европа, се наоѓа на планината Кожуф. Центарот зазема површина од 2000 хектари, најсовремено е опремен и нуди одлични услови за скијање со пространи скијачки терени без шуми.

Планинскиот масив Кожуф се простира на јужната граница на Македонија, па поради близината со Егејското Море, климата е контитнентално-медитеранска и затоа е идеална за кој било ден од годината.

 

 

Ако навратите во потоплите денови, тогаш ќе се надишете чист воздух во кој се насетува недалечното море, ќе уживате во природните убавини и ресусри. Кожуф е идеален за планински велосипедизам, јавање коњи, параглајдерство, пешачење, лов и риболов, како и за кајак на реката Точинца.

Планината е питома и има огромна резерва на иглолисни шуми со бел и црн бор, елка и смрека. На пониските предели може да уживате во широколисните букови и дабови шуми, а патот ќе ви го пресечат прекрасни планински реки. Кожуф го краси и специфичното дрво, кое во Македонија се среќава единствено покрај Црна Река и токму на ова место – дрвото познато меѓу народот како „гол човек“ (Arbutus andrachne), кое нема кора и ја менува бојата на стеблото.

 

 

На Кожуф постојат и два извора на минерална вода. Највисоките појаси имааат субалпски пасишта, а на околните бачила може да вкусите природни и еколошки млечни производи од козјо и од овчо млеко. Најголемата мистерија на Кожуф претставува најголемото наоѓалиште на талиумови минерали во светот – рудникот Алшар.

Се наоѓа околу 40 километри јужно од Кавадарци и ги зафаќа источните падини на Кожуф, а на исток е ограничен со западните падини на планината. Пределот Алшар е и значаен флористички локалитет, на кој се наоѓаат ендемните видови алшарска и арсенска темјанушка.

 

 

Promote your Service

Accomodation

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.