Дојранско Езеро

 

Вистинското место на кое може да го почувствувате климатсткото влијание од Медитеранот е околината на Дојранското Езеро, на југоисточниот дел од Македонија. Отвореноста кон југот и ниската надморска височина (148 метри) причинуваат средна годишна температура на водата да биде околу 15-18 степени, а во лето дури до 25-27 степени, така што може да помислите дека се наоѓате во води на некое тропско езеро.

Дојранското Езеро, со површина од 43,1 km2, е најмалото тектонско езеро во земјава, а воедно и најплитко – со максимална длабочина од 10 метри – и претставува реликтен остаток од некогашното плеоценско Пеонско Езеро. Богато е со фитопланктон (од кој најзастапени се се сино-зелените алги Cyanophycea) и зоопланктон (од кој се застапени 23 видови ракчиња и поголем број школки). Високата продукција на планктон значи и богатство со риба. Во езерото има околу 15 видови риби.

 

 

Летата во Дојран се жешки и суви, а зимите се благи и влажни. Богатството од ендемски видови алги што живеат во езерото ќе ви овозможи да се надишете јод, а не пропуштајте на себе да нанесете малку од лековитата дојранска кал. Ако барате место за одмор и смиреност, во прегратка на медитерански амбиент, опкружени со неповторлива убавина на околината, тогаш Дојран е вистинското место за вас.

Promote your Service

Accomodation

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.