Кораб водопад

 

Кораб е богат со потоци и реки кои се карактеризираат со брзи текови и неизменично поминуваат низ кањони и долини.

Со своите 130 метри, водопадот на оваа река е највисок на Балканот.

Карактеристично е тоа што водопадот јасно се гледа од далеку само во текот на пролетта и почетокот на летото а зимата е замрзнат.

Дополнителна убавина имаат и глацијалните езера.

Кораб е украсен со осум постојани езера а најголем од нив е Корабското езеро, кој се наоѓа на 2.470 метри надморска височина и претставува најголем планински бисер во Македонија.

Promote your Service

Accomodation

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.