Бањиште

Бања Бањиште се наоѓа во поднежјето на планината Крчина северозападно од Дебар.

Изворите се со капацитет од 100литри во секунда а температурата на водата се движи од 38 до 48 степени.

Водата ги има истите карактеристики како и Бањата Косоврасти.

 

Бањиште Спа

 

Локацијата на бањата се наоѓа на поволно место и се наоѓа на надморска височина од околу 880метри.

Бањата исто така нуди и сместувачки капацитети

 

Promote your Service

Activity

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.