Кокино

 

Уште пред илјадници години жителите на овие простори ги набљудувале небесните тела. Доказ за тоа е мегалитската опсерваторија Кокино, која потекнува од 1800 година пр. н. е. од раното бронзено време и која се наоѓа на планинскиот врв познат како Татиќев Камен. Тука праисториските жители ги извршувале древните ритуали и обреди, на ова место се следеле циклусите на Сонцето и на Месечината и се мерело времето.

 

 

 

Опсерваторијата е сместена на неовулкански рид, чии карпи биле создадени со стврднување на лавата што истекла од вулкански кратер. Токму процепите што биле создадени низ текот на времето биле главни маркери со кои се означувале местата на изгревањето на Сонцето и на Месечината во периодите на рамноденица и долгоденица, како и местата на нивните отстапувања.

Иако е откриена дури во 2001 година, оваа исконска опсерваторија го најде своето заслужно место на листата од најзначајните стари опсервации во светот од страна на НАСА, која го смести Кокино на високото 4. место.

Се смета дека старешините и водачите на племето имале привилегирана положба за набљудување на небото. Доволно е да седнете на некој од престолите издлабени во карпите на кои седеле овие старешини и водачи и да го пречекате првиот сончев зрак што ќе ве озрачи при изгревот, па да се почувствувате и вие поврзани со старите божества во кои верувал народот.

Promote your Service

Accomodation

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.