Негорске бање

Негорске Бање налазе се у близини села Негорци, четири километара од Ђевђелије. Хидротермални систем праве више извора и бушотине. Водни капацитет бања је око 100л/сек. Температура у различитим изворима креће се од 36 до 500С. Према хемијском саставу, вода је натријумско-сулфатни тип, а у близини бања има и термоминерално блато. Вода и блато имају балнеолошка дејства за лечење нервних, реуматских и посттрауматских стања, повреде меких ткива. Смештене у подножју Кожуфа, бање располажу са 36 хектара густе шуме у својој околини. Са надморском висином од 59 метара, ово је најнижа бања у земљи. На површини од око 25 хектара, бањски комплекс се развија у модерни здравствени и туристички центар.

Promote your Service

Accomodation

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.