Основне информације
ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О МАКЕДОНИЈИ

Република Македонија се налази у југоисточној Европи, у централном делу Балканског полуострва. Има позицију стратешке раскрснице и мост између Европе и ближих земаља Азије и Сјеверне Африке. Спада у групи земаља са тзв. Западног Балкана. Окружена је са следечим суседима - Србијом и Косовом на северу, Бугарском на истоку, Грчком на југу и Албанијом на западу.


ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О МАКЕДОНИЈИ

Историја

Македонија као држава је део савремене међународне политичке сцене од стицања независности од југословенске федерације и њен активни субјекат и на билатералном и на мултилатералном нивоу. Али када се ради о условима и подацима који су наметали историја и култура, може се речи да је Македонија једна од старијих европских и светских цивилизација унутар римске, византијске и османлијске империје.


ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О МАКЕДОНИЈИ

Демографија

Република Македонија се протеже на 25.713 квадратних километара територије, насељена са скоро два милиона становника. Главни град је Скопље са око пола милиона становника. То је мултиетничко и мултикултурално друштво са различитим религијама. У Македонији, осим Македонаца, има и многих етничких група - Албанаца, Турака, Срба, Влаха, Рома и других. Две тречине становништва су православни хришчани, други су муслимани, католици и други. Службени језик је македонски. Застава Македоније је црвена са златно жутим сунцем са осам кракова, кои се укрштају по дијагонали, хоризонтали и вертикални, а валута је денар (1 еуро - 61,5 денара).


ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О МАКЕДОНИЈИ

ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О МАКЕДОНИЈИ

 Менађмент у Македонији

Република Македонија је суверена, независна, демократска и социјална држава са Уставом усвојеним 17. новембра 1991. Референдум о независности и самостојности, прецизније одвајање од југословенске федерације, одржан је 8. септембра 1991. године. Политички систем је парламентарна демократија са председником, који води и заступа државу у земљи и иностранству. Председник државе, према Уставу, такође је командант војске и председник Савета безбедности. Председник државе бира се на генералним, директним изборима. Има мандат од пет година и сарађује са извршном власчу, тачније са владом у изградњи, дефинирањем и спровођењем спољне политике. Влада, заузврат, предлаже законе у Скупштини, дефинише и предлаже буџет, води унутрашњу и спољну политику земље, одређује и организује. Такође надгледа рад органа државне управе и државне администрације.


ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О МАКЕДОНИЈИ

 Политика

Република Македонија је изграђена као унитарна република. Друштвена компонента, слобода, једнакост, владавина права и поштовање људских права за све грађане свих етничких заједница спадају међу главне и највише вредности уставног поретка. Политички систем Републике Македоније као парламентарне демократије заснован је на принципу поделе власти на три гране - законодавне, извршне и правне. Македонски парламент је једнодоман са 120 посланика изабраних на директне парламентарне изборе на сваке четири године. Скупштина бира свог председника, који има другу позицију у политичкој хијерархији државе.


ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О МАКЕДОНИЈИ

Међународне активности Македоније

8. априла 1993. Република Македонија је постала чланица Уједињених нација. У наредних неколико година активно се прикључује раду Савета Европе, ОЕБС-а и скоро свих важних међународних организација и институција. Главни спољнополитички циљ и оријентација државе, јесте да ускоро постане дио европске и евроатлантске породице држава. Прецизније, бити пуноправни члан НАТО-а и Европске уније.


ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О МАКЕДОНИЈИ
 

 

Promote your Service

Activity

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.