Катлановска бањa

Катлановска Бања налази се на око 25 км од Скопља, у непосредној близини Катланова, на десној обали реке Пчиње, на 230 м надморске висине. Има више извора. Главни извор је са капацитетом од 15 л/сек. Температура воде креће се око 500С. Према хемијском саставу, воде су алкалне, земноалкалне и сумпорно хипертермалне. Погодне су за лечење јетре и жучног система, дисајног система метаболизма, стомачног цревног тракта, срчаних крвних обољења и слично. Бањски комплекс  опремљен је турустичко-угоститељским и здравственим објектима, са карактеристикама за комбиноване врсте туризма: лековити, рекреативни, спортски риболовни, ловни.

 

Promote your Service

Accomodation

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.