Стоби

Стоби је без сумње један од најкарактеристичнијих, најупечатљивијих и најпознатијих античких градова на територији Македоније, овај локалитет је незаобилазни део за свакога ко жели да се упусти у археолошку авантуру, да погледа културне вредности античког света и да се насити предивном погледу на природу. Велики број откопаних споменика, који су јединствени по својој лепоти, представљају тихе сведоке о животу у предисторијском и у хеленистичком периоду, а објекти и грађевине у урбаном комплексу указују да је Стоби представљао значајан урбани, војни, админитративни, трговачки и религиозни центар римске и рановизантијске империје. Због свог повољног географског положаја, у току свог постојања кроз векове, Стоби је представљао раскршће античког света и због тога није зачуђујуће што тамо срећемо много културних утицаја који су долазили од југа ка северу и са севера ка југу. У римско време, Стоби је прерастао у главни град провинције Macedonia Secunda, а имао је и властиту ковачницу монета. Касније је постао значајан хришћански центар и седиште епископије. 

 

         Епископска базилика, антички театар, теодосијанска палата, кућа Полихарма, велико купатило и много других реликвија богате историјске прошлости неће вас оставити равнодушним, бациће вас у наручје историје и одузеће вам дах својом лепотом.

Promote your Service

Accomodation

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.