Osnovni podatkiGEOGRAPHY

Republika Makedonija se nahaja v jugovzhodni Evropi, v osrednjem delu Balkanskega polotoka in ima položaj strateškega križišča ter svojevrstnega mostu med Evropo in bližnjih držav Azije in Severne Afrike. Pripada skupini držav tako imenovanega Zahodnega Balkana in je obkrožena z naslednjimi sosednjimi državami: Srbijo in Kosovom na severu, Bolgarijo na vzhodu, Grčijo na jugu in Albanijo na zahodu.


Basic info about Macedonia

HISTORY

Republika Makedonija je kot država, po osamosvojitvi od jugoslovanske federacije, del sodobne mednarodne politične scene in je njen aktiven subjekt, tako na bilateralnem kot na multilateralnem področju. Po zgodovinskih in kulturnih podatkih je Makedonija ena starejših evropskih civilizacij v okviru Rimskega, Bizantinskega in Otomanskega cesarstva.


Basic info about Macedonia

DEMOGRAPHICS

Površina Republike Makedonije znaša 25.713 kvadratnih kilometrov, kjer živi skoraj dva milijona prebivalcev, glavno mesto je Skopje, ki ima okrog pol milijona prebivalcev. Republika Makedonija je večetnična, večkulturna in večreligiozna. Poleg Makedoncev v Makedoniji živi več etničnih skupin - Albanci, Turki, Sebi, Vlahi, Romi in ostali, dve tretjini prebivalcev so pravoslavni kristjani, ostali pa muslimani, katoliki in drugi. Uradni jezik je makedonskih jezik, zastava je rumena z zlatorumenim soncem z osmimi sončnimi žarki, ki se križajo poševno, vodoravno in navpično, valuta pa je makedonski denar ( 1 EUR – 61,5 MKD).


Macedonia Coins Macedonia Money

GOVERNANCE

Republika Makedonija je po Ustavi, ki je bila sprejeta 17. novembra 1991, suverena, neodvisna, demokratična in socialna država. Referendum o neodvisnosti in osamosvojitvi oziroma ločitvi od federacije je bil izveden dne 8. septembra leta 1991. Politični sistem je parlamentarna demokracija, s predsednikom, ki vodi in predstavlja državo doma in v tujini. Predsednik države je po Ustavi tudi poveljnik vojske in predsednik Varnostnega sveta. Predsednik države se voli na splošnih, neposrednih volitvah za obdobje petih let in sodeluje z izvršno oblastjo oziroma z vlado pri oblikovanju in izvajanju zunanje politike. Vlada predlaga Parlamentu v sprejem zakone ter določa in predlaga proračun, vodi notranjo in zunanjo politiko države ter določa, organizira in spremlja delo državne uprave.


Macedonia Government

POLITICS

Kot parlamentarna demokracija je bila Republika Makedonija zgrajena kot unitarna republika. Socialna komponenta, svoboščine, enakost, človekove pravice vseh državljanov vseh etničnih skupnosti in vladavina prava so ene najpomembnejših in najvišjih vrednot ustavnega reda. Politični sistem Republike Makedonije temelji na načelu razdelitve oblasti na zakonodajno, izvršno in pravno. Makedonski Parlament je enodomen s 120 poslanci, ki se volijo na neposrednih parlamentarnih volitvah, ki potekajo na štiri leta. Parlament izbere svojega predsednika, ki je v politični hierarhiji države na drugem mestu.


Macedonia Parliament

INTERNATIONAL

Republika Makedonija je 8. aprila 1993 postala članica Združenih narodov, v naslednjih nekaj letih pa se je aktivno vključila v delo Sveta Evrope, OVSE in skoraj vseh pomembnejših mednarodnih organizacij in institucij. Glavani zunanjepolitični cilj je vključitev v evropsko in evro-atlantsko družino držav oziroma polnopravno članstvo v Nato in Evropski uniji.Promote your Service

Accomodation

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.