Dogodki in manifestacija

JANUAR

 

GEVGELIJA

-       3. in 4. januar –Božični sejem

-       7. januar  - Prireditev za Božični sejem – Fondacija Apolonija

 

DOJRAN

-       5.januar- Kolede (dan pred svetim večerom)

-       14.januar – Staro (pravoslavno) novo leto

-       19 januar- Vodici (epifanija)

 

NOVO SELO

-       13-14 januar- STRANIČARSKE IGRE, vas Mokrievo

 

RADOVIŠ

-       13.januar- Vasilica (pravoslavno novo leto),Maškarada „ Džamaja“- vas Oraovica

 

ZRNOVCI

-       13 januar-Vasilica  ,,SUROVA’’

-       19 januar – Vodici /epifanija/

 

PROBIŠTIP

-       5 januar – Vejice za Svet večer

-       14 januar – Vasilica koktel

-       19 januar – Vodici /epifanija/

 

VINICA

-       19 januar – Vodici /epifanija/- vas Jakimovo

 

BEROVO

-       20 januar – Ratevski karneval  “Bamburci“ (občina Berovo)

 

LOZOVO

-       5 januar –Kresovi pred svetim večerom (kolede)

 

KAVADARCI

-       6 januar – Festival šal in potegavščin ,,Dedek seka sode (Дедо цепи бурина)”,

 

RESEN

-       13 januar - Vasilica

-       14 januar – Staro novo leto

 

BITOLA

-       5 januar – Kolede

 

DEMIR HISAR

-       19 januar – Svečanost za epifanijo -Vodici

 

KRIVOGAŠTANI

-       7 januar – Sejem v kraju Obršani

-       14 januar – Vasiličarska poroka, koncertno srečanje ob prazniku Vodice /epifanija/

-       31 januar “Sv.Atanasij“

 

KRUŠEVO

-       5- januar –verski praznik Deva

-      8-15 januar – zimski sejem knjig

-     19 januar – Vodici /epifanija/

 

AERODROM

-    6 januar – Kresovi pred svetim večerom

-    13 januar –Mičurinska srečanja

 

GAZI BABA

-   19 januar – Pivtijada /Tekmovanje žolce/

 

KARPOŠ

-    6 januar – Svet večer

 

ILINDEN

-    19 januar – Vodici /epifanija/,

-    20 januar  Etno spretna ženska

 

KRIVA PALANKA

-    6 januar – Svet večer

-   19 januar – Pivtijada /Tekmovanje žolce/

 

KRATOVO

-  30 januar  Spominska maša ob smrti Pavela Šateva

 

BRVENIC 

-       6 januar – Praznovanje Božiča

-       19 januar – Vodici /epifanija/,

-       31 januar -  Sv. Atanasij

 

JEGUNOVCE

-       7 januar Божиќ

 

FEBRUAR

 

DELČEVO

-        Февруарски поход

 

SVETI NIKOLE

-       28 februar – Mednarodni festival izvirnega folklora “Todorica“

 

DEMIR KAPIJA

-       9-14 februar – Teden tradicije Sv.Trifuna

 

GJORČE PETROV

-        11 februar “Sladka misterija“

 

MAREC

 

RADOVIŠ

-       1 marec, Prireditev “Martinke”

 

KRUŠEVO

-       1-2 marec –SnowbordFis“  mednarodno tekmovanje

-       13 marec  Praznovanje Marta

 

PRILEP

-       2 marec Smeh za vsakega ob pravoslavne dnevu opustitve /Pročka/

 

DOLNENI

 -       7 marec – Dan učitelja albanske narodnosti

 

ILINDEN

-       Koncert ob 8-mem marcu-(Ansambel narodnih pesmi in kol “Ilinden 72“)

 

KRIVA PALANKA

-       9 marec -Todorica

 

PROBIŠTIP

-       21 marec  Babičin zavitek

-       31 marec Probištipska maškarada, Velikonočna srečanja

 

RESEN

-       21 marec Dnevi pomladi

 

ŠTIP

-       22 marec, Štirideset mučenikov

 

 APRIL

 

GEVGELIJA

-       1 april – Apriliada /maškarada ob dnevu šale/ Pionirski dom

 

DOJRAN

-        1 april – Apriliada

 

 RADOVIŠ

-       1 april – Apriliada

-       7 april  Šolski sejem znanosti

-        2 april – “Festival velikonočna srečanja 2015“ vas Oraovica

 

PEHČEVO

-       1 april Otroške gledališke predstave, Predstave za odrasle, Dan šale, maškarada

 

RESEN

-       1 april –Dan mask in šale, Velikonočna srečanja

 

KUMANOVO

-       18 april – Mednarodno tekmovanje v modernem plesu „DensFest Kumanovo

 

KRIVA PALANKA

-       1 april – Apriliada

-       17 april – Velikonočni pirhi

 

MAJ

 

GEVGELIJA

-       4 maj – Praznik partrona Matične knjižnice “Goce Delčev”

 

BOGDANCI

-       1 maj  Prvomajske dirke v vasi Stojakovo 

 

VASILEVO

-       7 maj Konjske dirke ob Jurjevo (Gjurgjovden),

-       26 maj Pohodniški marš “Po stopnijah Mis Ston” (občina Vasilevo)

 

RADOVIŠ

-       9 maj, Prireditev “Evropski dan v Radovišu”

-        24- maj, Dan prosvetitelja “Sv.Ciril in Metod”

-       6 maj- Jurjevo, vas Vidovište

 

PROBIŠTIP

-       20 maj Maturantska parada

 

KOČANI

-       6 maj Jurjevo

 

MAKEDONSKA KAMENICA

-       24 maj 2015 – Sv.Ciril in Metod

-       maj 2015 –Spominski turnir „Mile Janevski Džingar”

 

DEMIR HISAR

-       2-7 maj - „DNEVI SMILEVSKEGA KONGRESA“

 

KRIVOGAŠTANI

-       2 maj “Dnevi Smilevskega kongresa“

-       7- maj –Dnevi Smilevskega kongresa,

 

PRILEP

-       15-17 maj –Dnevi Kraljeviča Marka,

-       26 maj Mariovsko-Meglenska srečanja v mariovski vasi Vitološte

 

KRUŠEVO

-       24 maj Glasbena prireditev Zlati glas kraj Lačani

 

AERODROM

-       9 maj Likovni natečaj ob praznovanju Dneva Evrope

 

BUTEL

-       26 maj Spomini na Borisa Trajkovskega (občina Butel)

 

GJORČE PETROV

-       1 maj Praznik dela (v vasi Kučkovo, vojaški fižol, igranje tradicionalnih iger, kot nekoč v vasi , dogodek spremljajo mediji, znane osebnosti itn.)

 

STUDENIČANI

-       1 maj- Rokoborba prosti slog

 

ILINDEN

-       Književna priredite “Ilinden” (občina Ilinden) *zadnji teden v maju

 

KRIVA PALANKA

-       20 maj – Dan gasilcev,

-       24 maj Dan makedonska prosvetitelja Sv. Ciril in Metod (občina Kriva Palanka)

 

BRVENICA

-       Volkovska srečanja (občina Brvenica) tretji teden v maju

 

JAGUNOVCE

-       20 maj Množični trunir v majhen nogometi na travi na umetni travi v vasi Jančište

 

JUNIJ

 

DOJRAN

-       21 – 26 junij  Poletni kino

 

KONČE

-       12 junij – Dan svetega Petra /Petrovden/, Praznik občine

 

RADOVIŠ

-       8 junij – Sv.Trojica, Folklorni festival “Kolo Veselo” /Oro Veselo/

-       Radoviško kulturno poletje 2015 & Vroč kulturni val 2015

 

MAKEDONSKA KAMENICA

-       7 junij –Prireditev “Babičin zavitek 2015“

 

DELČEVO

-       10 junij – Dan kulture, mednarodna prireditev

 

BITOLA

-       10 junij – Dan kulture

-       25 -29 junij  Mednarodni mladinski art festival Bitola – odprto mesto – razstava klasičnih avtomobilov

 

NOVACI

-       27 – 28 junij – Turnir terenskih vozil skozi Mariovo

 

KRIVA PALANKA

-       10 junij – Dan kulture – Rezbarska kolonija Kraište

 

OHRID

-       5 junij – Dan ekologije

 

DEBARCA

-       15 -20 junij – Otvoritev likovne kolonije Debarca, vas Belčišta

-       2 junij – Vaška slava Sv.Nikola

-        30 junij – praznik Vsi sveti v kraju Lešani in obisk samostana Lešani

 

STRUGA

-       26 junij – 8 avgust – Vevčansko kultruno poletje

 

JULIJ

 

BOSILOVO

-       31 julij- Srečanja izseljencev

 

RADOVIŠ

-        8 julij –Sv.Troica slava vasi Morodovis

 

KOČANI

-       1-12 julij – Petrovdanski konaki 

 

DELČEVO

-        13 julij – Gocevi dnevi,

-              7 september Dan osvoboditve Delčeva 

 

MAKEDONSKA KAMENICA

-       3-5 julij 2015 – Glasbeni festival True Sound of Kamenica 2015

 

PEHČEVO

-       10-13 julij – Festival pihalnih orkestrov,

-       12-13 julij –Tradicionalno praznovanje praznika Pehčevski Pavlovdan in Etno razstava

 

VELES

-       20-30 julij – mednarodni festival antične drame STOBI

 

GRADSKO

-       13-20 julij – mednarodni festival antične drame 

 

RESEN

-       6-11 julij – Igralec Evrope

 

BITOLA

-       24-26 julij –Kulturno-turistična prireditev – Ratluk /lokum/ fest glasba in tradicija

 

NOVACI

-       kulturno poletje  (junij-avgust)

-       27-28 junij –turnir terenskih vozil skozi Mariovo

 

DEMIR HISAR

-       7 julij-Ivandan

-       12 julij – Petrovdan julij – srečanja izseljencev – vsaki 2 leti

 

KRIVOGAŠTANI

-       20 julij -15 avgust – Turnir v majhnem nogometu v kraju Obršani

 

DOLNENI

-       5-7 julij Festival narodnih glasbil in pesmi – Pece Atanasovski

 

KRUŠEVO

-       25-31 julij – Kruševo Etno Mesto

-       20-30 julij Vroč kulturni val

 

AERODROM

-        27 julij – Konjeniški marš

 

KRIVA PALANKA

-       24 maj Dan makedonska prosvetitelja Sv.Ciril in Metod

 

MAVROVO-ROSTUŠE

-       11  julij- ovčarijada

-       12 julij –Galička poroka - Petrovdan

 

OHRID

-       na začetku julij (ni določen datum), Belo poletje v Ohridu

-       29-4 julij – Mednarodni filmski festival – ekofestival – plavalski maraton

-       3 julij – Sveti Naum Ohridski Čudežnik

-       6-11 julij Balkanski festival

-       12 julij -20 avgust Ohridsko leto

 

STRUGA

-       29-11 julij – Vevčanska srečanja

-       12 julij- Petrovdan

 

AVGUST

 

RADOVIŠ

-       21 avgust, Prireditev „ Sv.Spaso Radoviški “

-       avgust, Festival Jurukov 2015

 

ŠTIP

-       24 junij -2 avgust – Štipsko kulturno poletje

 

KARBINCI

-       28 avgust –Vaška slava Marijino vznebovzetje/ Velili Šmaren v vasi Karbinci in v vasi Kozjak

 

ČEŠINOVO-OBLEŠEVO

-       4 julij-2 avgust – Ilindenske športne igre (nogomet) vas Češinovo

 

PROBIŠTIP

-       21–28 avgust-Teden športa in kulture

-       28 avgust –Veliki šmaren, Dan rudarjev in Dan mesta Probištip

 

MAKEDONSKA KAMENICA

-       15 и 16 avgust 2015 – Dnevi diaspore

-       24-29 avgust 2015 – Kameniško Kulturno Poletje 2015

 

VINICA

-       28 avgust –Vaška slava v vasi Jakimovo

 

BEROVO

-       10-18 avgust – Likovna kolonija Berovo

-       23-28 avgust –Mednarodni folklorni festival “Maleševska folklorna srečanja” v okviru kulturnega poletja

-       23-28 avgust – občinski praznik

-        28-20 avgust  Etno ploščad festival in Mednarodna razstava tradicionalnih izdelkov “Maleševija na dlanu”.

 

VELES

-       8 avgust – Mednarodni folklorni festival

 

LOZOVO

-       20- 2 avgust – Ilindenski dnevi športa in kulture

 

DEMIR KAPIJA

-       10-27 avgust turnir v majhnem nogometu

-       13–27 avgust –Turnir v majhnem nogometu

-       27-28 avgust-Praznovanje Velikega šmarna Sejem

-       27-28 avgust –Sejem Veliki šmaren

 

BITOLA

-       29-2 avgust – Festival narodnih iger in kol Ilindenski dnevi

-       11-15 avgust –Festival sodobne umetnosti AKTO

-        28 avgust Podpelisterska srečanja v kraju Trnovo, Sejem lokalnih izdelkov in storitev

 

DEMIR HISAR

-       28 avgust -“Praznovanje pirnice“

-       2 avgust - „Ilinden“ – proslava v vasi Smilevo

 

KRIVOGAŠTANI

-       20 julij-15 avgust – Turnir v majhnem nogometu v kraju Orbšani

-       27 avgust –Vroč kulturni val

 

KRUŠEVO

-       25-31 julij Kruševo Etno Mesto 

-       26- 10 avgust – Poletni  sejem knjig

-       31-10 avgust – Znanstveno kulturna srečanja – Deset dni Kruševske republike

-       20 julij-  15 avgust – Etno vas – razstava domačih ročnih del

-       Reli kros

-       18–19 avgust –Jezusova spremenitev

-       19–26 avgust –Svetovni kup v jadralnem padalstvu „Kruševo 2014“

-       20-30 avgust –Vroč kulturni val (občina Kruševo)

 

AERODROM

-       28 avgust –Veliki šmaren

 

KARPOŠ

-       15-20  avgust –Karpoševo poletje

 

KRIVA PALANKA

-       20-31- avgust –Vroč kulturni val

-       23 avgust - JOY FEST

-       25-27 avgust –Mednarodni folklorni festival Sv.Joakim Osogovski

-       29 avgust –Sv Joakim Osogovski patron mesta

 

OHRID

-        12- avgust 20, Festival Ohridsko poletje

-       3 avgust Večeri Živka Činga

-       15 avgust –Dan graničarjev

-       17 avgust –Pesniška noč v Velestovem

-       8 avgust – Dan ARM (Vojska R.Makedonije)

-       21–24 avgust –Ohridski trubadurji

-       23–27 avgust –Mednarodni festival zborov

-       25 avgust –Ohrid fest

 

DEBARCA

-       7–28 avgust –Praznik  Veliki Šmaren, v vasi Botun

 

VEVČANI

-       26 junij-8 avgust – Vevčansko kulturno poletje

-       18-18 avgust –Mednarodni folklorni festival ,,Jezusova spremenitev

 

CENTAR-ŽUPA

-       15-17 avgust Dan zdomcev

 

SEPTEMBER

 

NOVO SELO

-       8 september – Nova Fest festival hrane in vina na Kolešinskem slapu

 

RADOVIŠ

-       21 september – Dan miru prireditev “Sloboda brez konca“

 

ŠTIP

-       23 – 25 september Pastrmajlijada

 

ČESINOVO-OBLEŠEVO

-        21 september – Obcinski praznik

 

PROBIŠTIP

-       8 september – Dan osvoboditve Probištipa in Dan neodvisnosti in samostojnosti RM

-       21 september – Mali šmaren vas.Lesnovo

 

DELČEVO

-       7 september – Dan osvoboditve Delčeva

-       20 september – Dan slive

 

PEHČEVO

-       7 september – Dan osvoboditev Pehčeva

 

RESEN

-        26 – 29 september – Obiranje jabolk v Prespi

 

NOVACI

-        2 -11 september – Veliki šmaren – kolesarski kros skozi Mariovo

 

DEMIR HISAR

-        Občinski praznik

 

KRUŠEVO

-       8 september – dan osvoboditve Kruševa in dan neodvinosti RM

-        26 -27 september “Sladke perspektive“ državno tekmovanje v gostinstvu in turizmu

 

STARO NAGORIČANE

-       30 september – Bajlovska srečanja

 

KRIVA PALANKA

-       15 – 21 september – Mednarodni gledališki festival SvJoakim Osogovski

 

TETOVO

-       20 september – Mednarodni dan prevoda

 

OHRID

-       21 september –Mednarodni dan miru

-       22 september – Mednarodni dan brez avtomobilov

-       28 september – Mednarodni dan brez avtomobilov

 

OKTOBER

 

VASILEVO

-       27 О oktober Marš do Varvarice

 

RADOVIŠ

-       23.10, 24.10 и 25.10,  Prireditev „ САМУН ЕМ ТАТЛИЈА

 

PROBIŠTIP

-       5 oktober Dan učitelja,

-        22 oktober– Profest

 

DELČEVO

-       11 oktober Dan vstaje makedonskega naroda

 

DEMIR KAPIJA

-       24-27 oktober Alpinistična Balkanijada

 

BITOLA

-       2-12 oktober – Mednarodni festival klasične glasbe “INTERFEST”,

-       20 oktober Tradicionalna motokros dirka v vasi Bratin Dol – Mese knjige (občina Bitola)

 

DEMIR KAPIJA

-       16 oktober – SREĆANJE V ROJSTNEM KRAJU PISATELJEV IZ DEMIR HISARJA

-       23 oktober – DAN MAKEDONSKEGA REVOLUCIONARNEGA BOJA – proslava v vasi Smilevo

 

ILINDEN

-       23 oktober – Dan makedonskega revolucionarnega boja

 

KRIVA PALANKA

-        8 oktober – Občinski praznik

-       11 oktober Dan vstaje,

-       23 oktober – Dan makedonskega revolucionarnega boja

 

TEARCE

-       26 oktober Dan fižola

 

NOVEMBER

 

GEVGELIJA

-       7 november –Mesec knjige – Matična knjižnica “Goce Delčev”

-       7 november – Podelitev nagrad in priznanj znanim in vplivnim občanom

 

DOJRAN

-       5 november – Dan osvoboditve Dojrana, Dojranska avtentika, Spretna ženska

 

RADOVIŠ

-        6 november – Dan ovoboditve Radoviša

-       13 - 15 november – Karamanova pesniška srečanja

 

ZRNOVCI

-       8 november –Obcinski praznik – cerkev Sveti Dimitrij

 

 VELES

-       19 – 20 november Veleška pihtijada

-       24 november – Upokojenci pojejo

 

NEGOTINO

-        8 november – Obcinski praznik

 

KAVADARCI

-       7 november – Obcinski praznik

 

BITOLA

-        2 -4 november – Proslava dneva osvoboditve Bitole

 

KARPOŠ

-       3 november – “In umem in smem“

-       2 november – “Spretna roka“

-       3 november – Dan Karpoša

 

VEVČANI

-       8  november – Mitrovdan /Dan Sv.Dimitrija/

 

DEKEMVRI

 

BOSILEVO

-       20 december  Novoletno-Božični turnir (občina Vasilevo)

 

RADOVIŠ

-       31 december, Silvestrov večer 2016 .

 

DOGODKI BREZ TOČNO DOLOČENEGA DATUMA

-       Pesniška prireditev "Ljubezen vodnica" –Dom kulture

-       Pevska čaršija – Dom kulture

-       Letni koncert Ansambla za tradicionalno glasbo in kola - Bojmija

-       Mednarodna likovna kolonija Apolonija – Fondacija Apolonija, Vroč kulturni val

-       Vroč kulturni val Multimedijski Art festival “Boš” – Multimedijski center

-       "Figijada" – Združenje državljanov –Občinsko tekmovanje – Mladi knjižničarji – Matična knjižnica “Goce Delčev”

-       Mesec knjige – Matična številka “Goce Delčev” Kulturni teden ob 7.novembru (praznovanje občinskega praznika 7.november)

-       Prireditev Dani komedije “Smeh  - balzam za dušo – Nagraden književni natečaj – Matična knjižnica “Goce Delčev”.

-       Folklorna ogrlica -  Pionirski dom

-       Stalna afirmativna razstava del umetnikov iz Gevgelije – Fondacija Apolonija

-       Kup v jadralnem padalstvu Čaška

-       Spominski nogometni turnir “Blagoj Kotlarovski – Bagi”in

-       Mednarodni rokometni turnir „Mladost“.

-       Začetek julija (ni določen datum), Belo poletje v Ohridu

-       -Festival vina in sira (prva polovica avgusta – datum še ni določen)

-       Ohridska pojedina (druga polovica avgusta, okrog praznika Veliki šmaren)

-        Avgust, Mednarodni plavalski maraton

-        Avgust, Ohrid fest

-       Avgust, Večeri Živka Činga

-        Avgust, Pesniška noč v Velestovem

-       Velikonočne kule“, kulturno promocijska prireditev ki poteka vsako leto na drugi dan Velike noči in

-       „Kostanjada“, dogodek ki poteka novembra, takoj po končanju obiranja kostanja (nima stalnega datuma).

Promote your Service

Activity

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.