Osnovne informacije o Turizmu


OSNOVNI PODATKI O TURIZMU V MAKEDONIJI

Pomembnost turizma v Makedoniji je del starodavne radovednosti ter želja in aktivnosti človeka za uresničitev sveta okoli njega, ima zelo hiter razvojni trend tako v svetu kot v Makedoniji. Turizem ljudem ponuja vsebinsko izkoriščanje prostega časa v prostorih, ki so s svojimi naravnimi in družbenimi značilnostmi osnova za nove privlačne izkušnje in sprostitev. Turizem kot trgovska panoga je pomemben izziv za gospodarski razvoj držav.


TURIZEM V MAKEDONIJI

Zgodovina turizma

Eno od prvih razlag turizma kot sistema sta leta 1985 dala Mill in Morrison, ki sta ga tolmačila in pojasnila s stališča ponudbe in povpraševanja. Njihov model sestavljajo štirje sorodni elementi: tržnica, trženje, potovanja in destinacije.

Turistični podatki v Makedoniji so od začetka 20. stoletja. Na podlagi dokumentacije iz Zgodovinskega arhiva v Bitoli so odkriti materiale in članki v starih časopisih. Iz njih je razvidno, da je bilo 21. maja 1914 v Valjevo in Beograd organizirano potovanje 120 občanov Bitole. Potnike so na železniško postajo spremljali številnih Bitolski občani. Nekateri udeleženci potovanja so obiskali svoje sinove v srbski vojski. Za del udeležencev je bilo potovanje turistična spodbuda.


V Bitoli je delovalo leta 1927 turistično združenje "Južna jezera". Leta 1936 je s sproščanjem železniške proge Bitola-Skopje v Makedoniji prišlo do intenzivnejšega razvoja turizma, tako da so se začeli organizirati študentski izleti. Makedonijo in še zlasti Bitolo so obiskovali številni Francozi, ki so med prvo svetovno vojno sodelovali v boju na Kaimakčalanu. Leta 1939 je bil izdelan načrt za izgradnjo hiše na Velikem jezeru na planini Baba, hkrati pa je bil razvit tudi planinski turizem v Makedoniji na planini Pelister. Tuji turisti so se zanimali za Heraklejo, kjer so se izkopavanja začela leta 1934.TURIZEM V MAKEDONIJI

Potenciali za turizem v Makedoniji

Turizem pomaga povečati gospodarsko rast in razvoj države, pritegniti nove naložbe, ustvarjati nova delovna mesta in izboljševati življenjske standarde. Turizem pomaga tudi, spodbujati lokalno industrijo in trgovino, spodbujati kulturne vrednote in naravne vire, varovati kulturno dediščino in podobno. Internet, ter elektronska socialna omrežja, pomembno vplivajo na turizem s spletnimi ponudbami številnih izdelkov in storitev.

Internet je glavni vir informacij v času, ko je konkurenca na turističnem trgu ogromna. Če potovalne agencije in turistični sektor želijo biti uspešni in si pri svojem delu prizadevati za stalen razvoj, se morajo prilagoditi tem spremembam. To še posebej velja za spletne turistične ponudbe, ker potencialni turisti in potniki imajo večjo potrebo po informacijah o turističnih ciljh, ki jih želijo obiskati.


Makedonija ima potencial za veliko vrst turizma, vendar največji interes obstaja za kulturni, verski, aktivni in kmečki turizem, nato pa je zanimanje za našo hrano, naše kleti, kot tudi zanimanje za obisk naših največjih naravnih jezer - ohridsko, prespansko in dojransko Jezero. V zadnjem času je bila poudarjena potreba po razvoju aktivnega turizma, alternativnega in pustolovskega turizma, v Makedoniji pa so odlični pogoji - čudovite in strme gore, smučišča, mirne in hitre reke, široke ravnice ...TURIZEM V MAKEDONIJI

Makedonski turizem v zadnjih desetih letih narašča in se je povečal za okrog 140%. Turizem je državo promoviral kot zanimiv turističn cilj na Balkanu in vzbudil zanimanje za obisk gostov iz več držav sveta.


Število turistov v Makedoniji se vsako leto povečuje. Povprečna rast turistov na leto, je 15%, vendar le v aprilu 2018 v primerjavi z enakim obdobjem lani se je povečalo za 21,4%. Domači turisti so se povečali za 10,8%, tuji turisti pa za 23%.


Ti podatki kažejo, da je v Republiki Makedoniji vzpostavljen nov pristop k turističnih dejavnosti, katerih cilj je maksimalni prispevek k splošnemu gospodarskemu razvoju. To ne pomeni nič drugega kot uporaba koncepta gospodarskega načrtovanja in profiliranja konkurenčnega turističnega produkta.


 

 

Promote your Service

Activity

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.