Prometna pravila in zakonodaja

Najbolj pomembne zanonske obveznosti za voznike motornih vozil, ki veljajo tudi za tuje voznike

 

 

1. Na cestah v Republiki Makedoniji je obvezna uporaba luči za osvetljevanje ceste dan in noč.

 

Nespoštovanje te zakonske določbe se sankcionira z denarno globo v višini 45 EUR.

 

2. Voznik je vedno obvezan prilagoditi hitrost, glede na prometne pogoje in razmere na cesti.

Hitrost na cestah v Republiki Makedoniji je omejena kot sledi:

    -  130 km/h na avtocesti

    -  110 km/h na cestah namenjenih za motorna vozila

    -  80 km/h na drugih cestah

    -  največja dovoljena hitrost v naseljih je 60 km/h.

 

Nespoštovanje te zakonske določbe, glede na višino presežene hitrosti se sankcionira z denarno globo od 45 do  300 EUR.

 

3. Vleka vozila v okvari na javni cesti se mora opravljati na predpisan način, oz. z vrvjo, togo povezavo, naslonjeno ali naloženo na vlečno vozilo.

 

Nespoštovanje te zakonske določbe se sankcionira z denarno globo v višini 45 EUR.

 

 

4. Na avtocesti in cesti namenjeni za motorna vozila je prepovedana vleka vozil v okvari, razen če okvara ni nastala na tisti cesti, vendar je vleka dovoljena samo do prvega izhoda iz avtoceste ali ceste namenjena za motorna vozila.

 

5. Vozilo ki vleče vozilo v okvari ne sme voziti s hitrostjo večjo od 40 km/h.

 

Nespoštovanje te zakonske določbe se sankcionira z 25 EUR.

 

6. V Republiki Makedoniji je obvezna uporaba varnostnega pasa za voznika in potnike na vseh sedežih ki so tovarniški opremljena z varnostnim pasom.

 

Nespoštovanje te zakonske določbe se kaznuje z denarno globo v višini 20 EUR.

 

7. Dovoljena količina alkohola v krvi voznikov znaša 0,5 promilov. Pri poklicnih voznikih in voznikih začetnikih ni dovoljena nobena količina alkohola v krvi (0,0 promilov).

 

Globa za nepsoštovanje te zakonske obveznosti znaša od 250 do 400 EUR.

 

8. Na prednjem sedežu vozila ni dovoljeno prevažati otroke mlajše od 12 let in osebe, ki so pod vplivom alkohola.

 

Za nespoštovanje te zakonske določbe je predvidena denarna kazen v višini 45 EUR.

 

9. Med vožnjo voznik ne sme uporabljati mobilni telefon.

 

Za nespoštovanje te zakonske določbe je predvidena denarna kazen v višini 45 EUR.

 

10. Vozniki motornih vozil v obdobju od 15 novembra do 15 marca v vozilu morajo imeti zimsko opremo za vozilo.

 

Za nespoštovanje te zakonske določbe je predvidena denarna kazen v višini 150 EUR.

 

11. Voznik udeleženec v prometni nesreči, v kateri je mrtvih ali poškodovanih oseb, ali je povzročena velika gmotna škoda ne sme zapustiti kraj nesreče, razen če pomaga žrtvam v nesreči.

 

Za nespoštovanje te zakonske določbe je predvidena denarna kazen v višini 250 EUR.

 

12. Voznik ki se najde, ali pride do kraja prometne nesreče je obvezan, na zahtev policiskega uslužbenca, odpeljati osebo poškodovano v nesreči do najbližjega zdravstvenega zavoda.

 

Za nespoštovanje te zakonske določbe je predvidena denarna kazen v višini 250 EUR.

 

 

13. Kadar je narejen prometni prekršek za katerega je predvideno plačilo denarne globe na samem kraju prekrška, globo izreče uniformiran policiski uslužbenec, kazen se plača v najbližji pošti ali banki na podlagi izdanega plačilnega naloga.

 

14. Prepovedano je plačilo globe na kraju prekrška v gotovini, v primeru da uniformiran policiski uslužbenec vztraja, dogodek prijavite v najbližjo policijsko postajo.

 

 

14. On the spot cash payment of fines is prohibited, and if the uniformed police officer insists, report this event to the nearest police station.

 

Promote your Service

Activity

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.