Probištip


Osnovni podatki o Probištipu

Probištip je mesto u vzhodnem delu Republike Makedonije, administrativni centar iste občine. Znano je kot rudarsko mesto, saj je v njegovi bližini rudnik za svinec in cink Zletovo. Poleg rudarstva v mestu obstaja industrijska zmogljivost za proizvodnjo baterij in akumulatorjev.


PROBIŠTIP

Ima površino 329 km2 in je središče občine Probištip, ki vsebuje 37 naselij. Mesto ima 10.816 prebivalcev, občina ima 16.193 prebivalcev. Ne obstaja kot ločena statistična celota, vendar je število prebivalcev, pridobljeno z nizom treh ločenih statističnih enot: Vas Probišhtip, enota Industrijska četrt in predmestja Kalnište.

Sedanje mesto Probištip je bilo ustanovljeno leta 1945 kot tipično rudarsko naselje. To mesto leži na jugozahodnem pobočju Osogovskih gora ob sotočju Zletovske reke, desnega priliva Bregalnice. Na severu se nahajajo asfaltirane ceste, proti Kratovu, proti Štipu na jugu in Kočanina jugovzhodu. Po drugi svetovni vojni je razvoj rudnika svinca in cinka v vasi Dobrevo vplival na stalni razvoj mestnega gospodarstva.


PROBIŠTIP

Dom kulture v Probištipu

V okviru Doma kulture "Zletovski rudar" je razstava redkih zbirk mineralov iz rudnika in starih predmetov. V preteklosti so jih uporabljali za delo v rudniku in obstajajo predmeti iz rimskega obdobja. Obstaja tudi etnološka razstava tradicionalnih oblačil, ki je značilna za to regijo Makedonije.

Lesnovski samostan

Lesnovski samostan (XIV stoletje), ki se nahaja v lesnovskem kraterju, ohranja ikonostas iz osemnajstega stoletja z neprecenljivo vrednostjo in lepoto.


PROBIŠTIP

Sv. Gavril Lesnovski ali Lesnovski samostan se nahaja v vasi Lesnovo, Probištip. Glavna cerkev je posvečena Svetim Arhangelu, Michaelu in Gavrilu. Obstaja mnenje, da je bil samostan zgrajen ko je Sv. Gavril Lesnovski postal menih ali po njegovi smrti, ko se je razvil kult o asketskem življenju (kot je zapisano v njegovem kratkem opisu njegovega življenja leta 1330). Čas, v katerem je živel Gavril Lesnovski, ni bil natančno določen. Obstaja mnenje, da je treba iskati v 11. stoletju, zato je zaključek, da je bil samostan zgrajen v drugi polovici 11. stoletja, v kraju kjer je severno od Bregalnica bil zelo razvit kult asketov, med katerimi je Sveti oče Gabriel.


Pojav samostana se nanaša na življenje asketa Gavrila Lesnovskega. O Sv. Gavrilu ima več hagiografij. Prvi je precej kratek in je napisan okoli leta 1330. V razširjenem življenjepisu asketa iz leta 1868 se pravi, da je v l samostan obstajal v času njegovega življenja in je v njem postal monah.


Glede na eno izmed življenjepisov v sredini XI stoletja v vasi Lesnovo so živeli štirje veliki predniki, svetniki - Jovan Rilski, Prohor Pčinjski, Joakim Osogovski in Gavril Lesnovski. Štirje svetniki ali štir duhovni brattje koi jih imenujejo ljudje so skoraj 30 let živeli v postu, molitvi in strogo asketsko življenje v jami v takrat zelo gosto gozdnatem Lesnovskem gozdu v bližini vasi Lesnovo. Po doseženi duhovni zrelosti je vsak od njih potreboval individualno razširitev lastne duhovne misije. Odšli so na štiri različne strani in zgradili samostane, pri čemer je v vasi ostal Gavril Lesnovski in je ustanovl lesnovski samostan.

Več informacij o mestu in оbčini na uradni spletni strani.

 

 

Promote your Service

Activity

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.