Štip

 

NAJVEČJA urbano središče v vzhodni MAKEDONIJA

Štip se nahaja na bregovih rek Bregalnica in Otinja na hribovitem terenu v trikotniku med Ovcepolsko, Kočansko in Lakavičko dolino. Geografska lega omogoča znatno prometno funkcijo in dobro prometno povezavo z okoliškimi soseskami. Iz Štipa izhaja cest, kot so ceste za Veles, Sveti Nikole in Kumanovo cesta do kraja Kočani, Delčevo in Bolgariji, s odcepom za Probištip in Kratovo, pot do Radoviša in Strumice, s odcepom za Negotino v Tikvešu . Čez mesto mineva železniška proge, ki povezuje Veles in Kočani. 

Štip velja za zelo staro naselje. Omenja se že v III stoletju pred našim štetjem pod imenom Astibo. Ko je padlo pod vladavino Bizantincev je mesto znano kot Stipeon, s prihodom Slovanov v VI-VII stoletja je dobil današnje ime Od 976 do 1014 je del Samuilova države  kot mesto-trdnjave. Med XIII in XIV stoletjem kot posledica razvoja obrti in trgovine, Stip doživlja pomembno gospodarsko rast in rast prebivalstva. V drugi polovici XIV stoletja pada pod turško oblastjo. V XV stoletjem ,s kolonizacijoTurkov se v Štipu poveča prebivalstvo  in se spremeni etnična sestava. V času od turške osvojitve mesta do avstro-turških vojn, je Štip  najbolj pomembno, trgovsko in obrtniško središče v Ovce Pole. Po avstrijsko-turški vojni razvoj mesta zaostaja. Toda v času XVII in XVIII stoletja, število prebivalcev spet raste s prevladujočim makedonskim prebivalstvom. V XVIII stoletju Štip postane cerkveno središče. Zaradi ugodne prometne lege, varnost v cestnem prometu, razvoja obrti in kmetijstva, ter pomanjkanje večjega urbanega središča v okoliške doline, v XIX stoletju Štip doživlja intenziven urbani in gospodarski razvoj. Z gradnjo Vardarske železnice se gospodarski razvoj mesta stopnjuje.

 

Bargala

Bargala, eno pomembnejših poznih antičnih mest v Makedoniji,  se nahaja 20 kilometrov severovzhodno od Štipa. Mesto je trdnjava obdana z zidovi in kulami, z monumentalnimi vhodi in vrati iz obdobja med IV in VI stoletjem. Z debelimi stenami več kot dva metra, so Rimljani zgradili vojaško taborišče, nato pa je preraslo v civilno naselje in zgodnje krščansko episkopsko središče Bregalničke regije. V petem stoletju, še posebej v času Justinijana I, je Bargala dosegla svoj vrh, vendar je na koncu VI stoletja večkrat bila tarča avarskih in slovanskih vpadov. V srednjem veku se je v Bargali oblikovalo novo naselje.

Najdišče je bogato z arheološkimi najdbami. Posebej impresivni so podni bazilike zgrajene na koncu IV stoletja in obnovljene v V. in VI stoletju, od katerih je najlepši pod prezbiterija, obložen z belimi in sivimi ploščami. Zbiralnik za vodo in dve kopeli (poznoantična velika in majhna kopel) so dobro ohranjeni stavbni kompleks z ločenimi sobami, medseboj funkcionalno povezanimi. V Bargali so odkriti tudi deli poslovnih in stanovanjskih objektov. Danes se v Bargali lahko ogleda bazilika, kolektor za vodo, impresivna vrata in veliko infrastrukture mesta. Del mestnega obzidja in glavna vrata so v celoti konzervirani.  Raziskana je le desetina celotnega najdišča, saj območje pokriva okoli pet hektarjev.

 

Isaro

Isaro, znano Štipsko kale se dviga nad samim mestom. Celotna trdnjava je obdana z obzidjem, ki sledi teren v smeri sever-jug, okrog 350 metrov na istem grebenu. Višinska razlika med zahodno in vzhodno stranjo je od 10 do 15 metrov. Trdnjava se nahaja med rekama Bregalnica in Otinja na hribu z relativno višino 150 metrov nad rekami. Natančni podatki o izvoru trdnjave niso zabeleženi. Verjetno pa sega v rimsko obdobje (II-VI stoletje). V vojaških spopadih cesarja Samuila z  Bizantinci leta 1014 je trdnjava bila osvojena.

Današnja stavba je verjetno iz XIV stoletja z vdorom Srbov leta 1328, kmalu,leta 1385 je bila osvojena in dolgo uporabljana od Turkov. Trdnjava Isar je sestavljena iz dveh delov. Eden od njih je dvorec ,meri 106x20 metrov, in drugi je dvorišče z dimenzijami 250x50 metrov. Na obeh straneh trdnjave so vrata. Od XVII stoletja se trdnjava ne uporablja. Danes se sprejemajo ukrepi za sanacijo in obnovo trdnjave. Trdnjava , kot se danes vidi na Isaru je iz iz XIV stoletja - Njene stene so bile zgrajene v slogu plošče zalite z veliko malte in široke le 1,3 m. Le nekateri deli so velikanski.

 

Mestni muzej

Štip ima različne  kulturne in izobraževalne institucije in organizacije. V Štipu je tudi Mestni muzej od leta 1952, mesta knjižnica že od XIX stoletja, stara šola v kateri je delal Goce Delčev in številni materialni spomeniki.

 

 

Staro makedonska arhitektura 

Po izgradnji Vardar železnice, se je okrepil gospodarski razvoj mesta. Shtip imeli približno 20.000 prebivalcev v zadnjem desetletju 19. stoletja. V obdobju med prvo svetovno vojno in po drugi svetovni vojni je bil rahel razvoj označena, ki ima vlogo upravnega, ki ureja center za vzhodno Makedonijo. Po drugi svetovni vojni, je prerasla v sodobno mesto. Zaradi svoje lege v preteklosti in danes, je mesto imelo veliko število mestnih funkcij in je predstavljal center za večje število naselij v regiji. Shtip je imel poudarjeno moč absorpcije za lokalno prebivalstvo, predvsem iz Ovche Field, Lakavica doline in Bregalnica doline. To je bil eden od razlogov za rast prebivalstva, torej od 14.000 prebivalcev v letu 1953 v Shtip povečala na 40.000 prebivalcev v letu 2002. industrija ima pomembno mesto v mestnem gospodarstvu. Tekstilna industrija vodi, sledi hrane, pridobivanje kovin, obutveni industriji itd Shtip je še posebej privlačna med znaki, Makfest in Shtip je kulturnega poletja.

 

Kliknite tukaj za prikaz seznama nastanitev v Šhtip

Kliknite tu za ogled seznam turističnih vodnikov v Šhtip

Promote your Service

Accomodation

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.