Demir Hisar


Lega Demir Hisarja

Demir Hisar je naselje zahodno od ravnine Pelagonija, ob glavni cesti od Bitola do Кičeva ,nove ceste do mesta Kruševo. Od leta 1945 se začne razvijati. Od svoje ustanovitve kot urbaneo naselja se je nenehno povečevalo prebivalstvo, ki je v letu 2002 znašalo 2.593 prebivalcev. V občini živi 9.497 prebivalcev v 41 naseljenih mest. Danes je Demir Hisar urbanizirano mestno naselje, ki ima vse pogoje za majhno prijetno in urejeno mesto.


DEMIR HISAR

Zaradi bogastva gora okoliške občine železove rude je, bil kraj imenovan Železnik ali Železnec, ki se je spremenilo glede na oblasti v različnih časih. To območje srečamo tudi z imenom Sidero Castron, ki v grščini pomeni Železna trdnjava. Demir Hisar je ime, ki ga dali Turki na tem področju, kar bi pomenilo Železna trdnjava. Tako se imenuje tudi danes.

Cerkve in samostani v Demir Hisarju

Na območju te občine je 62 cerkev in samostanov. Glede na starost, ohranjanje, način gradnje, freskantstvo in lokacijo ločujejo sedem objektov, ki jih varuje zakon. Znani so samostan Sv. Joovan preteča (14. stoletje), cerkve sv. Jovan Bogoslov in sv. Nikola v Slepčah (XIV stoletje), samostan Sv. Atanasij Aleksandrisjki. V bližini vasi Žurče, cerkev sv. Atanasie v vasi Sloešnica, samostan Sv. Nikola Toplički v vasi Sloešnica (XIV stoletje), cerkev sv. Petka v vasi Žvan (XVII. Stol.) Cerkev vlaško pokopališče (v ruševinah) v vasi Obednik in drugi. Glede na časovno razvrstitev so najpomembnejši spomeniki srednjeveškega in turškega obdobja.


DEMIR HISAR

Babino

Babino vas, je na območju Železnika, nekaj kilometrov severozahodno od mesta Demir Hisar, v jugozahodnem delu Makedonije. Vas je najbolj znana po največji zasebni knjižnici v Makedoniji. Makedonska zasebna knjižnica "Al-BI", ki je v lasti Steva Stepanovskega, številči več kot 20.000 knjig, in jo obiskujejo številni turisti.


Babino se nahaja v osrednjem delu nekdanje občine Sopotnica, 18,5 km severozahodno od Demir Hisarja in se nahaja na obeh straneh Babinske reke pritoke v izvirnem prispevnem območju Črne, reke vzhodni del Plakenske planine. Leži 2 km od ceste Kičevo - Demir Hisar. Je stran od Bitole 45 km in 35 km od Kičeva, ki je povezan z asfaltno cesto. To je hribovita vasica na nadmorski višini 750 metrov. Podnebje je zmerno. Krajina vasi je 9,9 kvadratnih kilometrov.


DEMIR HISAR

Vas se nahaja med tremi griči: Pavlov Rid (911), Tri Sinori (1.111) in Kurati (1.017). [2]


Na območju Babina je veliko virov. Po toku Baserničke Reke, skoraj vsakih 100 metrov je en izvor, ki se začne z zgornjih travnikov do priliva v Črno Reko. Voda iz izvirov dopolnjuje reko in uporablja ribji ribnik.


Več informacij o mestu in občini na uradni spletni strani.

 

 

Promote your Service

Activity

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.