Južna vzhodni

Strumiško-gevgelijska regija

 

Se nahaja na jugu - vzhodnem delu Republike Makedonije. Zajema območje dolin Strumica-Radovi in Gevgelija-Valandovo kot tudi območje jezera Dojran.

 

 

Lokacija

Skozi regijo poteka cesta in železnica po dolini reke Vardar skozi Gevgelijsko-valandovsko Kotlino in Dojran k Grčiji, ter delnica Štip-Strumica k Bolgariji. Obe kotlini sta povezani s prometnico Valandovo-Strumica. Eden krak iz Strumice vodi k Berovem, tukaj je tudi več posodobljenih lokalnih cest.

 

 

Relief

Dolini sta ločeni z goro Plauš in vejami gore Belasica. Regija je omejena z gorami Ogražden in Plačkovica na severni strani, goro Kožuf na zahodni in severozahodni strani. Med gorskimi masivi, kot posebne prostorne celote stojijo Strumiško, Radoviško, Valandovsko, Gevgelijsko in Dojransko Polje. Zasebne reliefne celote so Demirkapijska Klisura, prevoj Kosturino in gorski vrhovi.

 

 

Klima

Za to regijo je značilen sredozemni klimatski vpliv. Povprečna letna temperatura v Gevgeliji in Dojranu znaša 14.2 stopinj, v Strumici 13 stopinj. Povprečna letna količina padavin v Gevgeliji znaša 711 mm, v Strumici približno 600 mm. V obeh kotlinah zaradi sredozemnega vpliva, je visoko povprečno število dni s tropskimi temperaturani, v gevgelijskem znaša 73, v strumiškem 57.

 

 

Reke in jezera

Bolj značilni hidrografski objekti so termalni izviri v Banskem v Strumiški Kotlini in Negorci v Gevgelijski Kotlini. To sta solidno urejena termalno-zdravilna in rekreacijska kompleksa. Rečni sistem v regiji sestavljajo deli reke Vardar, Konjska in Anska Reka v Gevgelijko-valandovskem delu in Strumica in Turiska Reka v Strumičko-radoviški Kotlini. V tej regiji se nahaja naravno Dojransko jezero, umetne akumulacije sta jezero Turija in Paljurci.

 

 

Flora in favna

Raznolike geološke in pedološke podloge in geomorfologija prostora omogočajo bogastvo rastlinskih, drevesnih in travnatih vrst. Posebej do izraza pride hrast prnar, kot tipična sredozemska rastlina, in gozdovi bukve, hrasta in bora na Ograždenu, Plačkovici, Belasici in Kožufu. Bogat in raznolik je tudi živalski svet, sestavljen iz vseh vrst velike in majhne divjadi običajne za te prostore: volk, srna, divji prašič, zajec, razne vrste ptic in plazilcev.

 

Največjih mest iz te regije:

Gevgelija

Dojran

Strumica

Promote your Service

Activity

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.