Kumanovo

 

 

Kumanovo se nahaja v severnem delu Republike Makedonije. Nahaja se na vzhodnem vznožju Skopske Crne gore, v Kumanovskem Polju. Ima zelo dober prometni in geografski položaj. Okoli leta 1660 naselje šteje okoli 600 hiš in ima slabo razvito gospodarstvo. V XIX stoletju se je uspelo ločiti od okoliških naselij in intenzivno napredovati. V tem obdobju se Kumanovo omenja kot pomemben trgu za živino in žito. Razlogi za to rast mesta so njegovi vlogi upravnega centra in prometnega križišča cest, ki so že dolgo obstajale, in novejših, ki so bile zgrajene v sedemdesetih letih XIX stoletja. Izgradnja železnice v bližini je utrdila njegov prevladujoči položaj v razmerju do okoliških sosesk. Tako postane privlačen kraj za priseljevanje prebivalstva iz okolice in ima bolj izrazit rast prebivalstva. V začetku XX stoletja v Kumanovu živi okoli 15.000 prebivalcev. V povojnem obdobju je razvidna stalna rast prebivalstva, tako da je od približno 20.000 prebivalcev v letu 1948,  dosegla približno 70.000 v letu 2002. Kumanovo nadaljuje z gospodarskim razvojem.

 

 

Videz Kumanova sestavljajo različni kulturni, izobraževalni, upravni in drugi objeki, kot nosilci različnih kulturnih področjih življenja v mestu. Danes je mesto z razvitimi dejavnostmi v sekundarnem in terciarnem sektorju. Vodilno mesto ima industrija (kovinska, tekstilna, usnjarsko - čevljarska, živilska in tobačna), sledijo kmetijstvo in trgovina. Kumanovo ima tri kontaktne gravitacijske cone: Kriva Palanka, Kratovo in Sveti Nikole.

Ime naselja izhaja iz ratobornega plemena Kumani, ki so leta 1094 prodrli v to regijo in se nekaj časa zadržali na tem ozemlju in širše. Domneva se da je bilo Kumanovo ustanovljeno XII stoletja, v bližini vasi Žegligovo, z namenom ohraniti prehod med reki Vardar in Južna Morava. Leta 1519 se v turških dokumentih omenja kot kraj v nagorički nahiji.

Spominski center ASNOM kulturni, zgodovinski in športno - rekreacijski center v vasi Pelince posvečen Prvem zasedanju ASNOMa 2. avgusta 1944 v samostanu Sv.Prohor Pčinjski.

Kompleks se nahaja ob reki Pčinja, v kraju Pelince, Občina Staro Nagoričane, dva kilometra od zgodovinskega samostana Sv. Prohor Pčinjski. Odprli so ga 2. avgusta 2004, ob 60. obletnici ASNOMa. Kompleks ima površino 8,5 ha in zajema igrišča, restavracijo, amfiteater za prireditve in muzej ASNOMa,  kam so preseljene spominske plošče Zasedanja iz starega samostana. Pročelje muzeja je monumentalni mozaik »Makedonija« od 140 kvadratnih metrov. V muzeju se nahaja kopija sobe iz samostana Sv. Prohor Pčinjski, kjer je potekalo Prvo zasedanje ASNOMa. Zraven je spominska soba, v kateri so razstavljeni dokumenti, od oblikovanja makedonske države. 

 

 

Church St. George Staro Nagorichane (1313)

 

Located in the centre of Staro Nagorichane, has one of the most important places in Byzantine Art History in Macedonia. According to the text found in the church, its construction was in 1313 but it was built on the foundations of an older sacred building dating back to the 11th century. Only facade walls in stone block forms and a small fragment from the painting are preserved. The church is a three nave building and it has a form of inscribed lengthen cross covered by five domes. The church is extraordinary because of the original altar partition i.e. the iconostasis is made by stone pillars, blocks and ornamented architrave.

European heritage - The church and its objects are part of the project for reconstruction of cultural heritage in South-Eastern Europe, a joint action of European Commission and the Council of Europe.

The unique ways of making icons in fresco technique is noticed in Macedonia, where on the left and right side from the royal gates are presented St. George and St. Mary of Pelagonia. The everlasting importance of this cultural and historical monument is the preserved painting made by the famous icon-painters Evtihij and Mihailo, the painting was made in paleontological style dating back to the 14th century with emphasized narrative style, but great sophistication and moderate expression.

The Hermitage - Building of the original church St. George (11th century) is connected with the biography of the eremite St. Prohor Pchinski, who lived in a small cave nearby the present church. The hermitage cave is reconstructed and very frequently visited.

 

Kokino

 


Tisoče let nazaj so prebivalci tega območja opazovali nebesna telesa. Dokaz za to je megalitski observatorij Kokino, iz leta 1800 pred našim štetjem, oziroma iz zgodnje bronaste dobe, ki se nahaja na  vrhu  gore znan kot Tatićev Kamen. Tukaj so prazgodovinski prebivalci opravljali starodavne rituale, na tem mestu so sledili cikle Sonca in Lune in merili čas.
Observaotrij se nahaja na neovulkanskem hribu, čigar skale so nastale s strjevanjem lave, ki je iztekla iz vulkanskega kraterja. Razpoke, ki so bile ustvarjene skozi čas so glavni markerji za označevanje mesta v zhoda Sonca in  v času ekvinokcija in solsticija, in mesta njihovih odstopanj.
Čeprav je odkrit šele leta 2001, je ta prvobitni Observatorij našel svoje zasluženo mesto na seznamu najstarejših starih observatorijev NASAe, ki je uvrstila Kokino na visoko 4. mesto.
Domneva se, da so starešine in voditelji plemena imeli privilegiran položaj za opazovanje neba. Dovolj je da se vsedete na eden od prestolov izklesanih v kamninah, kjer so sedeli starešine in voditelji in počakati prvi sončni žarek, da se občutite povezani s starimi bogovi, v katere so verjeli ljudi.

 

Promote your Service

Accomodation

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.