Osnovne informacije o Makedoniji


Osnovni podatki o Makedoniji

Republika Makedonija je celinska država v Jugovzhodni Evropi, v središču Balkanskega polotoka. Je strateško razpotje in most med Evropo in bližnjimi državami Azije in Severne Afrike. Spada v skupino držav s tako imenovanega Zahodnega Balkana. Na severu meji na Srbijo in Kosovo, na vzhodu Bolgarijo, na jugu na Grčijo in na zahodu na Albanijo.


OSNOVNE INFORMACIJE О MAKEDONIJI

Zgodovina

Makedonija kot država je del sodobne mednarodne politične scene od osamosvojitve od jugoslovanske federacije in je njen aktivni dejavnik na bilateralni in multilateralni ravni. Toda ko gre za pogoje in podatke, ki jih nalagajo izvirajo zgodovina in kultura, lahko rečemo, da je Makedonija ena od starejših evropskih in svetovnih civilizacij v rimskem, bizantinskem in osmanskem cesarstvu.


OSNOVNE INFORMACIJE О MAKEDONIJI

Demografija

Republika Makedonija površino 25.713 kvadratnih kilometrov, je ozemlje na katerem živi skoraj dva milijona prebivalcev. Glavo mesto je Skopje s približno pol milijona prebivalcev. Je multietnična in večkulturna družba z različnimi religijami. V Makedoniji so poleg Makedoncev tudi številne etnične skupine - Albanci, Turki, Srbi, Vlahi, Romi in drugi. Dve tretjini prebivalstva sta pravoslavni kristjani, drugi pa muslimani, katoličani in drugi. Uradni jezik je makedonski jezik. Zastava Makedonije je rdeča z zlato-rumenim soncem z osmimi kraki, ki prečkajo diagonalo, vodoravno in navpično, valuta pa denar (1eur. - 61,5 denar).


OSNOVNE INFORMACIJE О MAKEDONIJI

OSNOVNE INFORMACIJE О MAKEDONIJI

Upravljanje v Makedoniji

Republika Makedonija je suverena, neodvisna, demokratična in socialna država z ustavo, sprejeto 17. novembra 1991. Referendum o neodvisnosti in osamosvojitvi, oziroma odcepitvi od jugoslovanske federacije, je potekal 8. septembra 1991. Politični sistem je - parlamentarna demokracija s predsednikom, ki vodi in zastopa državo doma in v tujini. Predsednik države je po Ustavi tudi poveljnik vojaških sil in je predsednik Varnostnega sveta. Predsednik države je izvoljen na neposrednih volitvah. Ima mandat petih let in sodeluje z izvršno oblastjo. Natančneje z vlado pri ustvarjanju, opredeljevanju in izvajanju zunanje politike. Vlada pat nato predlaga zakonodajo Parlamentu ter opredeljuje in predlaga proračun, vodi notranjo in zunanjo politiko države ter jo določi in organizira. Prav tako spremlja delo organov državne uprave in administracije.


OSNOVNE INFORMACIJE О MAKEDONIJI

Politika

Republika Makedonija je bila zgrajena kot enotna republika. Socialna komponenta, svoboda, enakost, pravna država in spoštovanje človekovih pravic za vse državljane vseh etničnih skupnosti so med glavnimi in najvišjimi vrednotami ustavnega reda. Politični sistem Republike Makedonije kot parlamentarne demokracije temelji na načelu deljene oblasti na - zakonodajno, izvršno i pravno. Makedonski parlament je enodomni s 120 poslanci, ki so izvoizvoljeni na neposrednih parlamentarnih volitvah, vsaka štiri leta. Skupščina izvoli svojega predsednika, ki ima drugo mesto v politični hierarhiji države.


OSNOVNE INFORMACIJE О MAKEDONIJI

Mednarodne dejavnosti Makedonije

8. aprila 1993 je Republika Makedonija postala članica Združenih narodov. V naslednjih nekaj letih se je aktivno vključila v delo Sveta Evrope, OVSE in skoraj vseh pomembnih mednarodnih organizacij in institucij. Glavni zunanji politični cilj in usmerjenost države je, da bo kmalu del evropske in evroatlantske družine držav. Natančneje, biti polnopravna članica NATA in Evropske unije


OSNOVNE INFORMACIJE О MAKEDONIJI
 

Promote your Service

Activity

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.