Kulturno-zgodovinska dediščinaNajzgodnejše sledove človeške dejavnosti na ozemlju Makedonije izhajajo iz stare kamene dobe - paleolitika. Pravi začetki prazgodovine se začnejo približno 6.000 let pred novo dobo, s prvimi naselji v sredini Bregalnica in Ovce Pole, blizu Vardarja in Pelagonije. Skozi tisočletja je v Makedoniji pomemben in bogat civilizacijski razvoj v materialni in duhovni kulturi.

Самоилова Тврдина
 


Sledovi človeškega obstoja že več kot 8.000 let


Тумба Маџари

Prvi sledovi človeškega obstoja na ozemlju Makedonije izvirajo iz starejše kamene dobe – paleolitika. Dejanski začetek prazgodovine se začenja okorg 6.000 let pred našim štetjem, s prvimi naselbinami v območju Srednje Bregalnice in Ovčjega Polja, po dolini reke Vardar in v Pelagoniji. Skozi stoletja, Makedonijo zaznamuje pomemben in bogat civilizacijski razvoj materialne in duhovne kulture.

 


Arheološka najdišča


V Makedoniji je registrirano več kot 4.500 arheoloških najdišč. Poseben pomen imajo najdišča Skupi in Skopsko Kale pri Skopju, potem Trebeništa, Sv.Erazmo, Ohridska trdnjava, zgodnja krščanska bazilika v vasi Oktisi v Ohridsko-struški kotlini, Heraklea Lyncestis in Markove Kule v Pelagoniji, Stobi pri kraju Gradsko, Isar in Bargala pri Štipu, Strumiško Kale, Viniško Kale, Morodvis pri kraju Kočani, Marvinci in Gevgeliski Rid v Gevgelijsko-Valandovski Kotlini itn.

Trdnjave, kule in mostovi - V Makedoniji je zgrajeno veliko število trdnjav, kul in mostov, ki dodatno pričajo o življenju in kulturi na teh prostorih. Takšne so Samuilova trdnjava v Ohridu, Markove Kule v Prilepu, Careve Kule v Strumici, Kamniti Most in Kale v Skopju, srednjeveške kule in mostovi v kraju Kratovo.

Хераклеа
 


Religija


Канео

V Makedoniji se prepletajo vzhodna in zahodna civilizacija. V številnih mestih je povsem običajno srečati kakor cerkve, tako tudi mošeje. Večji del prebivalstva pripada pravoslavni krščanski veri ( 65% ). Na drugem mestu, po zastopanosti, so prebivalci islamske vere ( 33 %). Ostali so katoliki, protestanti, ateisti in pripadniki drugih religij. Freskanstvo - Makedonija spada med dežele z najlepšimi ohranjenimi bizantiskimi freskantni del iz obdobja XI – XIV stojetja. Ohranjeno je več tisoč kvadratnih metrov fresk, ki so večinoma v zelo dobrem stanju in predstavljajo mojstrovine makedonske freskantske šole. Najstarejši ohranjeni fragmenti zgodnjih krščanskih fresk se nahajajo v Episkopski baziliki v arheološčem najdišču Stobi. Freske v Sv.Sofiji, ki je katedralna cerkev Ohridske arhiepiskopije, do najbolj ohranjene stenske poslikave iz XI stoletja v celi Bizantiji. Razvoj makedonske umetnosti je najbolj opazen v turbulentnem XIII stoletju, ko delata znana freskanta in ikonopisca Mihail in Evtihij, ki sta uvedla nove freskantske kanone. Leta 1295, ko sta začela poslikavo ohridskega svetišča v čast Presvete Bogorodice Perivlepte, začenja novo veličastno obdobje makedonskega freskanstva.

 


Arhitektura


Po antični arhitekruti, se intenzivna arhitekturna dejavnost registrira v bizantiskem obdobju, ko je gradnja cerkve Sv.Sofija v Carigradu postavila merila za vse kraje pod dominacijo pravoslavne cerkve. V času Otomanskega imperija je bil dominanten vpliv islamske arhitekture, o čem govorijo številne gradnje iz tistega časa: turške kopeli, mošeje, teka, bezistani, bazari. Najlepši primeri urbane arhitekture so zgradbe iz XIX in XX stoletja. Kruševo in Kratovo sta večinoma celotne urbanistične celote z ohranjeno mestno arhitekturo iz tega odbobja, kot tudi večji del Bitole in Skopja, ter stari del Ohrida. V XX stoletju Makedonija sledi trende sodobne arhitekture.

Крушево
 


Mošeje


V Makedoniji je okrog 600 mošej, od katerih so najbolj znane tiste iz XV in XVI stoletja. Mošeje Jaja-paša, Isa-beg, Mustafa-paša in Sultan Murat se nahajajo v Skopju, Šarena mošeja in Saat-mošeja sta v Tetovem, Isak-mošeja, Hajdar Kadi-paša in Jeni mošeja v Bitoli, Čarši mošeja v Prilepu, Saat-mošeja v Gostivarju, v Ohridu pa sta Hajati Baba-teke in Ali-paša mošeja. Vse imajo večinoma kvadratno osnovo in verando, pokrite so s kupolami ali leseno strešno konstrukcijo in predstavljajo obliko turško-osmanliste šole. Zidane so iz kamna in opeke, postavljenih v vodoravne vrste, in zato so njihove fasade zelo slikovite. Mošeje so gradili najvišji turški vlastelini (paše in begi), bile so na pomembnih položajih, običajno dominantne v naseljih.

 

 

Promote your Service

Accomodation

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.