Šarplaninsko – pološka

Šarplaninsko – pološka regija

 

Se nahaja severozahodno od Skopja. Avtoceste RS iz Skopja do Ohrida je povezava promet

 

 

 

Relief

Šarplaninsko-pološko regijo sestavljajo Pološka kotlina in gorski masivi ki jo obkrožujejo: Šar Planina, Žeden, Suva Gora in deli Bistre. Kotlina je tipična ravnina na nadmorski višini 400-500 metrov od katere se strmo dvigujejo slikovite planine ki segajo čež 2700 metrov nadmorske višine. Prisotna je velika, geološka, reliefna, klimatska, floristična in antropogena raznolikost.

 

 

Reke in jezera

Najbolj impresiven je zgornji tok reke Vardar do Dervensle Klisure, slikovita dolina reke Pene, reka Lakavica in število gorskih rek. Na Šar Planini je približno 30 ledeniščih jezer. Največje je Bogovinsko Jezero, potem Crno Jezero, Belo Jezero, Jezero Golem Gjol, Mal Gjol, Golemo Jezero, Malo Jezero itn. V tej regiji je obilje izvirov in vrelcev.

 

 

Klima

Šarplaninsko-pološka regija ima tipično celinsko podnebje s posebnimi temperaturnimi specifikami vročih poletij in mrzlih zim, z ostrim prehodom iz zime v poletje. Povprečna letna temperatura v Pologu znaša 11 Co v Tetovem, okrog 10 Co v Gostivarju, medtem ko na Popovi Šapki znaša 4,6Co, tako da v gorovju v tej regiji vlada tipična gorska klima. Povprečna letna količina padavin v Pologu znaša 800 mm, v gorah pa 1100 mm. Padavine so bolj izražene v zimskem obdobju, večina padavin je snežnih, kar ustvarja pogoje za zimske športe turistične dejavnosti.

 

 

Flora in Favna

Reliefna raznolikost, relativne višinske razlike, geološka raznovrstnost, prisotnost vode in specifičnost klime omogočajo razvoj raznovrstnega rastlinskega sveta, ki je predstavljen z raznoliko dendofloro (bukev, hrast, breza, kostanj, gaber, bor) in travnato vegetacijo v kateri so opazne  endemične redke vrste. V regiji živijo razne vrste velike in male divjadi: medved, volk, srna, divja koza, divji prašič, veliko vrst ptic in plazilcev.

 

Mesta iz te regije:

Tetovo

Gostivar

Promote your Service

Accomodation

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.