Вкусовете на Македония

 

Вкусовете на Македония

Македония е малка страна в югоизточната част на Балканския Полуостров имаща из- цяло сухопътни граници. Да, всяка страна има приказка, която разказва за слънцето, планини- те, езерата, реките, археологическите забеле- жителности, историята, традицията и културата. Неща, които са повече или по-малко интересни в зависимост от интереса на човека. Но нишка- та, която свързва всички, която се разпростира сред часовете, прекарани в научни изследвания и проверка на евентуална приказка, която знае да оцвети деня и настроението е този сегмент, който всеки с удоволствие приема за даденост – храната. 

Тя осигурява един вид пряко прежи- вяване на историята и културата чрез неизбеж- ните съставки на изкуството на гастрономията и това е един от основните елементи на матери- алното културно наследство, един от факторите на идентичността на определен народ и опреде- лена географска област. Да, ваш избор е начина, по който ще изследвате Македония. В крайна сметка, както заявихме, това е малка страна, къ- дето можете да пътувате от два до четири часа до определена дестинация.

Promote your Service

Activity

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.