Ресен


Ресен като "малък Париж"

Районът около Ресен се счита за автономна област от глобално значение, защото тук могат да се срещнат различни биотопи - езера, планина и гори, които са с единствени, уникални характеристики. Преспанското Езеро, националните паркове Галичица и Пелистер дават на региона особена красота. Преспанското езеро е второ по размер в Република Македония. Намира се в южната част на Преспанската котловина между планините Галичица и Баба на 835 м надморска височина.


РЕСЕН

Къде е разположен Ресен?

Ресен е град, разположен в югозападната част на Република Македония и представлява административен и икономически център на областта Преспа, която е обградена от високи планини. Баба от източната страна, Галичица от Запад, Бигла от северната страна. Местните власти, делови и важни институции се намират в Ресен.


Ресен е с добро географско и пътно положение, през него преминава магистралния път от Дуръс, през Тирана, Охрид, Битоля и Градско. Транспортната комуникация с Гърция се осъществява през Долно Дупени, а с Албания - през Стене. Граничните КПП-та са: Меджитлия с Република Гърция, на 45 километра от град Ресен и Стене с Република Албания, на разстояние 23 километра.


Днес според функцията, община Ресен е малко градско селище, с роля на икономически, здравен, културно-просветен и управлващо-административен център на околните селища в Преспанската котловина. Населението е основно ангажирано със селското стопанство и животновъдство. Надалечш са известни ресенските качествени и вкусни ябълки.


РЕСЕН

Културно-исторически характеристики на Ресен

Културата в Преспа датира още от неолита. Известната римска магистрала Виа Егнация минавала през котловината по време на Римската империя. В района има много паметници на изкуството. Най-популярен е манастирът в Курбиново, построен през 1191 година. Грънчарството е развито в Преспа още от миналото и все още присъства благодарение на Ресенската керамична колония. Колонията е дом на много световноизвестни грънчари от всички страни през летния период, всяка година.

В Дома на културата "Драги Тозия" в града се провеждат множество културни прояви, като изпълнения на културно-художествени дружества, театрални постановки, литературни четения, промоции на книги, обявяване на наградни конкурси за литературни и художествени творби, на които вземат активно участие ученици от в цяла Преспа.

Регионът на Преспа през легенди!

Преди много години Крали Марко (последният крал който управлявал по-голямата част от Македония (около 1335 - 1395) преди многовековната власт на турските султани) се разхождал по брега на Преспанското езеро. Разхождайки се така, пожелал да види и малкото езеро, т.е. езерото Мала Преспа (днес в Гърция), за тази цел се качил на един камък, а от теглото му останала следа на него. Днес това място се нарича Марковия крак в Долно Дупени.

Сараят на Ниязи Бей

Това е история за една неосъществена мечта, за един опит в малкото градче в южната част на Македония да се доведе част от Париж. Възложителят на строителството Ахмед Ниязи бей, като студент на военна академия в Истанбул и вероятно член на младотурското движение, искал да направи Ресен "малък Париж", искал да изгради мостове, подобни на парижките мостове на Сена. Неговата къща се намирала непосредствено срещу сарая и искал да направи мост над улицата, за да може по-лесно да стигне до сарая.

Искал да разруши вече съществуващата чаршия и да направи нова, с улици, които ще приличат на парижките. Воден от тази мечта, искал да разруши и дукяните, които били там, но ресенските търговци не приели предложението на Ниязи бей и той през 1910 г., разгневен, запалил 30 дукяна на ресенските еснафи. По-късно им заплатил за щетите, но не успял да реализира идеята си да направи Ресен "малък Париж", защото през 1912 г. турците масово напускат града.

Знаете ли как Ахмед започна да мечтае тази мечта?

За всичко е виновна една картичка (фотография) от някой дворец в Париж, която ще промени завинаги историята на Ресен. Ниязи бей получава тази фотография и според нея, през 1904 г. започва изграждането на ресенския Сарай. Досега не е потвърдено, кой обект от Париж бил на фотографията. На пръв поглед сараят прилича на двореца във Версай, други го сравняват с резиденцията на парижкия кмет (някогашен Hotel de ville de Paris). Богатият ресенски бей за съжаление бил убит през 1912 г. в Дуръс, преди двореца да бъде напълно завършен.


РЕСЕН

Ресенски Сарай

Дворецът в град Ресен е един от най-представителните примери на обекти, строени в неокласически стил в Македония. Построен е във френски ренесансов стил като обект с високи естетически и функционални стойности, смята се за един от по-важните примери на архитектурата от началото на XX век, в които присъстват елементи от европейските исторически стилове в архитектурата. Сараят е грандиозна сграда, с която се гордеят жителите на Ресен. Тя подчертава престижния статут на "най-красивата сграда в Македония".

Фасциниращият обект е висок 25 метра, с площ от 4800 квадратни метра вътрешно пространство, а в обработката на интериора са използвани изискано обработени висококачествени материали. На първия етаж се намират помещенията на дома на културата "Драги Тозия" и постоянна изложба на произведения на македонската художничка Кераца Висулчева и галерията с творби на ресенската керамична колония, която е една от десетте керамични колонии в света под егидата на ЮНЕСКО. Днес вторият етаж на тази сграда се използва като археологически музей.


РЕСЕН

Джамия Хаджи Рамадан

Джамията е построена от битолският бей Хаджимарадан през 1592 година. Няколко пъти тя е реставрирана и така е запазен формата на т.нар. opus cloisine.


РЕСЕН

Туристически атракции в околностите на Ресен

Туристическите атракции в околностите на Ресен са разнообразни и могат да се предложат съдържания за всички профили на пътуващи. В района на Преспа са регистрирани 130 археологически обекти от различни периоди от развитието на материалната култура, след това 1000 археологически експонати, 500 монети, както и 450 експонати от етноложко наследство. Има 95 регистрирани църкви и манастирски комплекси, както и 1024 икони. Като по-значим паметник на свещената архитектура е църквата "Св. Георги" в село Курбиново, построена през 1191 година. Други 32 значими църкви и манастири са: "Св. Илия" в село Грънчари (XIII век), "Св. Петър" - остров Голем Град (XIV век), Сливнишки манастир (XVII век), "Св. Петка" в село Брайчино (XVII век) и други.


РЕСЕН

Остров Голем Град

Особено привлекателна и природна рядкост е островът Голем Град с площ от 1 км2. Той е заобиколен от буйна горска растителност с най-голямо присъствие на хвойна, което е истинска рядкост в Европа. На острова имало 7 църкви, от които само една е запазена - Св. Петър от XIV век. Голем град е археологически обект с останки от жилища, църкви и некрополи от римската епоха и Средновековието. Той е богат резерват с ендемично биоразнообразие и е атрактивен район за излети за посетителите и туристите в региона. Всички паметници на сакралната архитектура имат туристическа стойност за Преспа. Те постигат своята значимост още повече с тяхната защитата и запазване автентичността.


РЕСЕН

Паркът на природа Езерани

В северната част на езерото разположен е Паркът на природа Езерани с площ 1917 хектара, от които 1066 хектара е земна площ, а 851 хектара е водна площ. Съотношението между земната и водната площ е относително, тъй като нивото на Преспанското езеро значително варира през годината и особено през по-дълги периоди. Защитената зона е местообитание на около 200 вида птици, от които 62 вида са включени в списъка на защитени видове в съответствие с Бернската конвенция, а три вида се намират на Европейския Червен списък на световно застрашени видове.


РЕСЕН

Характерен представител на птичата фауна в Преспанското езеро е пеликанът (Pelecanus crispus). Пеликанът е една от най-големите птици, които живеят на вода, главно в по-топлите райони. При нас живее единствено на двете Преспански езера. Единствената колония на големия бял пеликан (Pelecanus onocrotalus) в Европейския съюз се намира в Преспа.

Селски туризъм в околностите на Ресен

Със старата селска архитектура, със своята специфика и със своите стойности се изтъкват селата Брайчино, Любойно , Долно Дупени, Янковец, Кривени, Лева река. С тяхната архитектура те представляват отделни единици, с каменни къщи, пещи и плетени огради. Те са подходящи за развитие на селски туризъм. Според спецификата на строителството, селището Конско е едно от най-привлекателните селища не само в Преспа, но и в по-широкия район. Сградите са построени от кал и пръти и с тяхната конструкция напомнят за праисторическите сгради от неолита. Съхранено е в много малка степен.


РЕСЕН

Капацитети за настаняване

Туристическата дейност на територията на община Ресен е със сезонен характер. Има няколко капацитети за настаняване, т.е. хотели в село Стене, село Царев Двор, туристически комплекс Претор и един хотел в Отешево. Други форми, които имат възможност да се развиват, са зимно-спортния туризъм, планинския, здравния, манастирския, с различни дейности като събиране на билки, листа и т.н., с което погледнато в перспектива се избягва класическия туризъм, в смисъла на легло, храна и слънце, за които интересът намалява.


РЕСЕН

Алтернативни форми на туризъм

Понастоящем съществуват алтернативни форми на туризъм в селата: Стене, Долно Дупени, Брайчино, Претор и Любойно. Освен нощувката в тези селски райони се предлага и цяло меню с традиционни преспански ястия, както гьомлезе, тиганици, боб в тава, преспански чирози, баници и мармелади от ябълки и други подобни. В конаците на манастирите в селата Янковец и Сливница вече е актуален манастирския туризъм.


Повече информация на официалния сайт на града и общината.


Promote your Service

Activity

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.