Основна информация за Македония


Основна информация за Македония

Република Македония се намира в Югоизточна Европа, в централната част на Балканския полуостров. Тя е на стратегически кръстопът и мост между Европа и близките страни от Азия и Северна Африка. Тя принадлежи към групата страни от т.нар. Западни Балкани. Заобиколена е със следните съседи - Сърбия и Косово на север, България на изток, Гърция на юг и Албания на запад.


ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА МАКЕДОНИЯ

История

Македония като държава е част от съвременната международна политическа сцена от получаването на независимост от югославската федерация и е неин активен субект, както на двустранен, така и на многостранен план. Но когато става дума за условията и данните, които налагат историята и културата, може да се каже, че Македония е една от по-старите европейски и световни цивилизации в рамките на Римската, Византийската и Османската империя.


ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА МАКЕДОНИЯ

Демография

Република Македония се простира на 25 713 км2, територия, обитавана от почти два милиона жители. Столицата е Скопие с около половин милион жители. Тя е мултиетническо и мултикултурно общество с различни религии. В Македония, освен македонци живеят и повече етнически групи - албанци, турци, сърби, власи, роми и други. Две трети от населението са православни християни, другите са мюсюлмани, католици и други. Официалният език е македонският. Знамето на Македония е червено със златисто-жълто слънце с осем лъча, които се пресичат по диагонал, хоризонтално и вертикално, а валутата е денар (1 евро - 61,5 денара).


ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА МАКЕДОНИЯ

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА МАКЕДОНИЯ

Управление в Македония

Република Македония е суверенна, независима, демократична и социална държава с Конституция, приета на 17 ноември 1991 г. Референдумът за независимост и самостоятелност, по-прецизно отделяне от югославската федерация, се проведе на 8 септември 1991 г. Политическата система е парламентарна демокрация с президент, който ръководи и представлява държавата в страната и в чужбина. Президентът на държавата, според Конституцията, също е главнокомандващ на войските и е председател на Съвета за сигурност. Президентът на държавата се избира на общи, преки избори. Той има мандат от пет години и си сътрудничи с изпълнителната власт. По-точно с правителството в изграждането, дефинирането и осъществяването на външната политика. Правителството пък на парламента му предлага закони и определя и предлага бюджета, води вътрешната и външната политика на страната и я определя, организира. То също така наблюдава и работата на органите на държавното управление и на държавната администрация.


ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА МАКЕДОНИЯ

Политика

Република Македония е изградена като унитарна република. Социалният компонент, свободата, равенството, върховенството на закона и зачитането на човешките права за всички граждани на всички етнически общности са едни от основните и най-високите стойности от конституционния ред. Политическата система на Република Македония като парламентарна демокрация се основава на принципа на разделение на властта на три направления - законодателна, изпълнителна и правна. Македонският парламент е еднокамерен с 120 депутати, избрани на преки парламентарни избори за четири години. Събранието избира свой председател, който заема втора позиция в политическата йерархия на държавата.


ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА МАКЕДОНИЯ

Международни дейности на Македония

На 8 април 1993 г. Република Македония стана член на обединените нации. През следващите няколко години тя активно се присъедини към работата на Съвета на Европа, ОССЕ и почти всички важни международни организации и институции. Основната външнополитическа цел и ориентация на държавата е, че тя да бъде скоро част от европейското и евроатлантическото семейство. По-точно да бъде пълноправен член на НАТО и Европейския съюз.


ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА МАКЕДОНИЯ





Promote your Service

Activity

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.