Пробищип


Основна информация за Пробищип

Пробищип е град в източната част на Република Македония, административен център на едноименната община. Известен е като миньорски град, защото в околностите му се намира мината за олово и цинк Злетово. Освен минното дело в града има промишлен капацитет за производство на батерии и акумулатори.


ПРОБИЩИП

Разположен е на площ от 329 км2 и е център на община Пробищип, който съдържа 37 населени места. Градът има 10.816 жители, а общината има 16.193 жители. Същият не съществува като отделна статистически цялост, а броят на жителите му е получен чрез сумиране на три отделни статистически единици: селото Пробищип, единицата Индустриален квартал и крайградски квартал Калнище.

Настоящият град Пробищип е основан през 1945 г. като типично минно селище. Този град се намира на югозападните склонове на планината Осогово при вливането на река Злетовска, десният приток на Брегалница. Има асфалтирани пътища до Кратово на север, Щип на юг и Кочани на югоизток. След Втората световна война, развитието на мината за олово и цинк в село Добрево влияеше на непрекъснатото развитие на икономиката на града.


ПРОБИЩИП

Дом на културата в Пробищип

В рамките на Дом на културата "Злетовски миньор" съществува изложба на рядка колекция от минерали от мината и стари предмети. Те били използвани в миналото за работа в мината и запазени предмети от римския период. Има и етнологическа изложба на традиционни дрехи, характерни за този регион на Македония.

Лесновски манастир

В Лесновският манастир (XIV век), разположен в Лесновския кратер, се съхеанява иконостас от XVIII век с безценна стойност и красота.


ПРОБИЩИП

Св. Гаврил Лесновски или Лесновски манастир се намира в село Лесново, Пробищипско. Основната църква е посветена на Светите архангели Михаил и Гаврил. Има мнение, че манастирът е построен по времето, когато Св. Гаврил Лесновски става монах или след смъртта му, когато се развива култът за аскетичния живот (както е посочено в краткото му житие от 1330 г.). Времето, в което живее Гаврил Лесновски не е точно определено. Има мнение, че то трябва да се търси в XI век, а оттам заключението, че манастирът е построен през втората половина на XI век, когато в областа на север от Брегалница силно бил развит култа към аскетите, сред които и към светия отец Гавраил.


Възникването на манастира е свързано с живота на отшелника Гаврил Лесновски. За Св. Гаврил има повече жития (агиографии). Първото е доста кратко и е написано около 1330 година. В обстойното житие на отшелника от 1868 г. се казва, че по време на живота му съществувал манастирът и в него той станал монах.


Според едно от житията в средата на XI век в селото Лесново живели четиримата големи отшелници, светци - Иван Рилски, Прохор Пчински, Йоаким Осоговски и Гавриил Лесновски. Четиримата светци или както народът ги нарича четирима духовни братя почти 30 години живели в пост, молитва и строг слугински живот в пещера, в тогавашната много гъсто залесена Лесновски планина, в близост до село Лесново. След като постигнали духовна зрялост, всеки от тях имал нужда от индивидуално продължение на собствената си духовна мисия. Заминали на четири различни страни и построили манастири, като в село Лесново останал Гаврил Лесновски и издигнат (основал) Лесновския манастир.

Повече информация за града и общината на официалния сайт.


Promote your Service

Activity

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.