Пехчево


Местоположение на Пехчево

Пехчево е една от по-малките общини в Република Македония с площ от само 208 км2 и около 3200 жители. Намира се в най-източната част на страната, до границата с България. Всъщност най-източната точка на общината при връх Ченгино Кале (1745 м) е най-източната точка на Република Македония. Пехчево се намира на възвишението между Беровската и Делчевската котловина. Надморската височина на Пехчево е от 700 до 1932 метра. Има добра комуникация с регионални пътища към Делчево , Берово, Виница и Кочани, а отдалечеността до Скопие е 170 км. Също така има асфалтирани пътища до всяко село в общината и до туристическия обект Равна река.


ПЕХЧЕВО

Климат и природни харктеристики

По отношение на природните хаарктеристики, независимо от малката площ, общината е доста интересна и разнообразна. Освен планините, за това пространство е характерна долината на река Брегалница, която е дълбоко всечена между Влаина и Малешевски планини. По речното легло има множество бързеи, малки каскади и водопади на височина до 10 м. Водопадите са малки, но атрактивни и привличат все повече туристи. На 7 км източно от Пехчево, в лоното на Буковик и връх Орловец (1723 м надморска височина), съществува скално образувание наречено от народа "Въртена скала".


Климатът в общината е континентален, с умерено топло лято и студена зима. През лятото климатът е доста приятен, често свеж, особено в горските планински райони. Най-дълги реки (по-дълги от 10 км.) на територията на общината са: Брегалница, Желевица, Пехчевска река Панчаревска река и други.


Освен интересните природни характеристики, община Пехчево е привлекателна и с архаичните села, обичаите и начина на живот в тях. Не по-малко значими са многобройните прояви. В чест на празника Павловден, град Пехчево традиционно организира Фестивала на духовите оркестри. Чрез него Пехчево популяризира традиционната музика и на духовите оркестри дава по-голямо утвърждаване.

Туристически атракции

Развитието на туризма и заведенията за хранене в последно време държи основното място в развитието на община Пехчево. Като туристическо селище се откроява "Равна река" в близост до "Пехчевските водопади", "Чабуковски водопади", "Дебел рид" и "Черен дол". В околността се намира и горския парк "Скокото" с едноименния водопад. Тук са построени два мотела: Загорка и Идила, които имат собствени рибарници, в които се отглежда калифорнийска пъстърва. Този обект разполага и с частни вили за настаняване, спортно игрище за футбол и баскетбол, басейн в рамките на мотела Идила, място за пикник (беседки), пътеки за велосипеди и пешеходни пътеки.


Археологическите артефакти казват, че в този район имало селище още по римско време, в което се топяла желязна руда, която била експлоатирана от Буковик. Само на разстояние 4 км, в местността Света Петка, сред населението известна като Манастир, се намира археологическия обект със същото име. Легендата казва, че това е внушителен комплекс с камбанария. Звукът на камбанарията се чувал дори в съседните Берово и Царево село, днес Делчево. Смята се, и че в близост до Пехчево се намират основите на средновековния литературен център Равен, където светите братя Кирил и Методий са създали глаголицата, най-старото славянско писмо.


Туристите наистина могат да се насладят на природните красоти на Пехчевския район. Могат да се запознаят с изделия от сръчните ръце на ръкоделките и занаятчиите, да вкусят от прочутия пехчевски кашкавал, сиренето и картофите. Това обаче е само малка част от това, което предлага община Пехчево. Инвестира се в модерен спа център и се обновява пътната инфраструктура за съвременните нужди на местните жители и туристите.


Повече информация за официалния саит.


Promote your Service

Activity

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.