Берово


Берово е градът с най-висока концентрация на кислород

Берово е град в източната част на Република Македония, който се намира под склоновете на Малешевските планини на площ от 595 км. В негова близост се намира и Беровско Езеро. Берово се намира на 161 км от Скопие, на 47 км от Струмица и на 52 км от Кочани, на надморска височина около 800-900 м. С регионални пътища той комуникира безпроблемно с Кочани, Пехчево, Делчево и Струмица. Чрез тях той поддържа комуникации с останалата част от страната.


БЕРОВО

Възникването на селището датира от XVI-XVII век. Характеризира се с постоянни миграционни движения. По-интензивно се развива от втората половина на XIX век. По-изразено развитие на населението и икономиката се забелязва след Втората световна война. Броят на населението през 1953 г. е бил около 4 000, а през 2002 г. - около 7 000 жители. Той е основният икономически, културен и образователен, здравен и управленческо-административен център за района Малешево.


БЕРОВО

История на името Берово

Според първата, Берово получило името си по името на някой овцевъдец Беро. Аргумент за това е наличието на т.нар. Берова ливада, в района между селата Мачево и Робово, за която се смята, че му принадлежала на този овцевъдец.

Според втората версия, която е по-вероятна, името Берово произтича от факта, че на това място се събират хора (берат се). Възниква въпросът от къде идвало населението. От старите населени места в местностите Туртела, Селца, Рибница, Раздоло, Клепало, Добри Лъки и други, а по-късно и от другите села в областта Малешево. Намира се в източната част на Македония, в района Малешевия, т.е. в Малешевската котловина. Богатството на букови, борови, дъбови гори също определя името му "Малеш – планина". Общинският център Берово и селските населени места се намират на периферията на котловината.


БЕРОВО

Климатични условия

Берово, което е част от Малешевската котловина, има умерено-континентален климат с модификация на климата във високите планински и равнинни части. Местността Берово има значително по-ниска средна годишна температура на въздуха, от районите на същата надморска височина в по-голямата част на тази котловина. На надморска височина от 800 метра средната годишна температура е 11.1° C, а в Берово 8.7° С. Най-студеният месец е януари, със средна температура -10° C, а най-топлият месец е юли, със средна температура от +18° C. Най-много валежи има през месеците май и юни, както и през ноември, а най-сухите месеци са август и септември. Средно годишно има 42,2 дни под снежна покривка.


БЕРОВО

Географско положение

В най-източната част на Македония, в Малешевията, природата изрисувала идилична картина, която трябва да се разгледа и изживее. Красивите и кротки пейзажи на Малешевските планини са еднакво прекрасни през всички сезони, независимо дали ги посещавате, когато са покрити със сняг или когато в пролетния въздух се разпространява уханието на планински чай.

Перлата на Малешевските планини е Беровското езеро. Това изкуствено езеро се простира край високите борови дървета. Намира се до село Ратево, на 6 км от град Берово, на 1000 метра надморска височина. Околностите на езерото изобилстват с красиви терени за излети, отдих и спорт. През май можете да бъдете свидетели на разцъфналите борове, а през юли и август можете да се къпете в езерските води. Има пет пешеходни пътеки, по някои от които можете да карате велосипед. Има и напречна пътека, която свързва най-южната и най-северната част на Малешевията, с дължина 45 километра и разлика във височините 730 метра - тя също е предизвикателство за най-големите ентусиасти.


БЕРОВО

Promote your Service

Activity

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.