Югоизточен регион


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЮГОИЗТОЧНИЯ РЕГИОН

Целият Югоизточен регион обхваща басейна на Струмишко-радовишката и Гевгелийско-Валандовската котловина. По-конкретно басейна на Струмичка река и региона на долното течение на река Вардар. Този Югоизточен регион на Македония има известни археологически обекти, а по-точно в близост до Валандово, Богданци и Гевгелия. Той е богат на природни красоти, привлекателни за вътрешни и чуждестранни туристи. Това са - Дойранското езеро, Смоларския и Колешинския водопад, Моноспитовото Блато и множество природни резервати и спелеологически атракции.


ЮГОИЗТОЧЕН РЕГИОН

ПОВЕЧЕ ФОРМИ НА ТУРИЗЪМ В ЮГОИЗТОЧЕН РЕГИОН

Поради географското многообразие и благия климат, региона има повече форми на туризъм, а по-точно- езерен, балнео, планински, селски, транзитен, казино-туризъм и различни други видове алтернативен туризъм.

Този Югоизточен регион на Македония има 10 общини с 188 населени места, от които известни са - Струмица, Радовиш, Гевгелия, Валандово, Богданци и Доиран. Административен център е Струмица с около 35 000 жители. Доминиращи места за отдих и туризъм са планините Кожуф (2.132 метра), Беласица (1.881 метра), Огражден (1.746 метра), Плачковица и други по-малки планини, както и Дойранското езеро.


ЮГОИЗТОЧЕН РЕГИОН

ЖИВОПИСНИ КОТЛОВИНИ И РЕКИ В ЮГОИЗТОЧЕН РЕГИОН

В региона има и живописни котловини и реки. Котловини са - Струмичко-радовишката, Валандовско-гевгелийската и Дойранската котловина, освен това има и речна мрежа, съставена от реките Вардар, Струмица, Крива Лакавица, Конска река и други, а тук се намира и Демир Капия (20 километра) - най-дългата и най-живописната клисура в региона.

ДОЙРАНСКО ЕЗЕРО

Доиранско Езеро е част от плановия югоизточен регион на Македония. Това е най-малкото естествено котловинно езеро, което е богато на 15 вида риби, раци, различни видове птици, от които най-харатерни са кормораните, известни по специфичния начин на лов на риба. Дойранското езеро, което има красиви плажове и два авто-къмпинга, е туристическа атракция и заради лечебните водорасли, които във въздуха отделят йод и други вещества. Езерото е благоприятно и изцеляващо и действа върху дихателните органи. В околностите на Струмица се намират изкуствените езера Водача, Турия и Мантово.


ЮГОИЗТОЧЕН РЕГИОН

СМОЛАРСКИ ВОДОПАДИ - ЮГОИЗТОЧЕН РЕГИОН

Регионът е известен със своите няколко живописни водопада. Това са – Смоларските (39,5 метра), Колешинските (16 метра) и Габровските водопади. Най-известни и най-живописни са Смоларски водопади. В Югоизточния регион има и три известни бани - Негорски бани, Баня Банско и Смърдлива Вода, а друго атрактивно хидро-съоръжение е Моноспитовото Блато.


ЮГОИЗТОЧЕН РЕГИОН

ЦЪРКВИ И МАНАСТИРИ

В целия югоизточен регион са построени много църкви и манастири с фрески от XI век, музеи и други културно-исторически паметници. Да споменем Царевите кули в Струмица, датиращи от IV век пр.н.е., църквите Св. Пантелеймон, Св. Кирил и Методий, Св. Троица, Св. Атанасий, Св. Димитрий и други, манастирския комплекс Св. Леонтий в село Водоча, след това манастирите - Св. Богородица Елеуса във Велюса, която е истинска перла от средновековната архитектура, построена през 1080 г., след това манастирите - Св. Стефан в село Конче, Св. Георги Победоносец във Валандово и др. От повечето археологически обекти, които датират от периода на неолита, през античния период, чак до елинистичния период, би подчертали - Исар Марвинци близо до Валандово и Гевгелийския или Вардарски рид. Голям брой църкви и манастири в този регион привличат и много местни и чуждестранни туристи.

СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ

Заради природните красоти в района има и много селски селища, които практикуват селски туризъм. Това са Конско, Ума, Сермени, Габрово, Смоларе, Колешино, Банско и др. Всички тези места са лесно достъпни за туристите и за развитие на селския туризъм. Регионът има добра пътна мрежа, една магистрала и железопътна линия. В региона има около 30 хотели, хостели, вили и други места за настаняване, както и много ресторанти и заведения за хранене, където туристите могат да отседнат и да се отпуснат.


ЮГОИЗТОЧЕН РЕГИОН

КУЛТУРНИ ПРОЯВИ В ЮГОИЗТОЧНИЯ РЕГИОН

В няколко града в региона традиционно се провеждат много културни прояви, от които ще подчертаем – "Струмички карневал", Фестивала на камерния театър "Ристо Шишков", Международната струмичка колония "Смокинияда", "Ракияда", "Дойранските ръкувания" музикалният "Д Фестивал" и др.


ЮГОИЗТОЧЕН РЕГИОН

Promote your Service

Activity

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.