Дойранско Езеро


Средиземноморска атмосфера на бреговете на Дойранско езеро

Истинското място, където можете да почувствате климатичното влияние на Средиземно море, са околностите на Дойранско езеро, в югоизточната част на Македония. Отвореността на юг и ниската надморска височина (148 метра) причиняват средната годишна температура на водата да бъде около 15-18 градуса, а достига 25-27 градуса през лятото, така че може да си представите, че се намирате във водите на тропическо езеро. Истинска средиземноморска атмосфера на бреговете на Дойранското езеро.


ДОЙРАНСКО ЕЗЕРО

Лечебни свойства на калта от Дойранското езеро

Дойранското езеро, с площ от 43.1 км2, е най-малкото тектонично езеро в страната. В същото време най-плитко - с максимална дълбочина от 10 метра - е реликтен остатък от някогашното плиоценско Пеонско езеро. На западния бряг на Дойранско езеро има две риболовни селища - Стар и Нов Дойран, които вече се приближават едно до друго, създавайки естествена връзка. Летата в Дойран са горещи и сухи, а зимите са меки и влажни. Богатството от ендемични видове водорасли, които живеят в Дойранско езеро, ще ви позволят да вдишвате йод и не пропускайте сами да сложите върху себе си част от лечебната дойранска кал. Ако търсите място за почивка и спокойствие, в прегръдка на средиземноморска обстановка, заобиколена от уникалната красота на околностите, тогава Дойран е точното място за вас.


ДОЙРАНСКО ЕЗЕРО

Легенда за Дойранско Езеро

На мястото на днешното Дойранско езеро се простирала широка долина с тучни ливади и разнообразни градини. На едно повдигнато място имало голям кладенец, където хората от околните селища пълнели вода и затваряли кладенеца с девет катинари. Един ден по вода тръгнало най-красивото момиче на име Дойрана, а край кладенеца чакал нейния приятел Лабин. Замаяна от ласките, тя забравила да затвори деветия катинар. От кладенеца започнала да тече вода, която наводнила цялата котловина. Така се създало Дойранско езеро, което получило името си по момичето Дойрана.

Флората и фауната на Дойранското езеро

Дойранското езеро е еутрофно езеро поради голямото производство на органични вещества. То е богато на фитопланктон (от който най-често се срещат синьо-зелените водорасли Cyanophycea) и зоопланктон (от които се застъпени 23 вида раци и много миди). Голямата продукция на планктон означава и рибно богатство. В Дойранско езеро има около 15 вида риби. Някои безгръбначни (особено водните кончета) и няколко вида птици са на списъка на CORINE.


ДОЙРАНСКО ЕЗЕРО

Лов с корморани в Дойранско езеро

Дойранско езеро е известно с традиционния начин на риболов с помощта на птици в тръстиковите огради, т.нар. даляни. Това е едно от малкото места в света, където риболовът е с птици. Дойранци са особено горди с риболовната си традиция. Далян е водно пространство в близост до брега, което има рибарска къщичка, а от трите страни е затворено с тръстика. Подготовката за риболов по този стар традиционен начин започва през октомври и продължава до март. През октомври се заграждат две страни с тръстика, а страната към Дойранското езеро остава отворена.


ДОЙРАНСКО ЕЗЕРО

Когато кормораните пристигат през ноември, търсейки храна, се приближават към оградата, преследвайки и рибата. Рибарите, когато стигнат до заключението, че има достатъчно риба, заграждат и третата част от даляна към Дойранско езеро. Те улавят птиците в участъка, наречен пеликатник, отрязват им крилата и ги освобождават до оградата на езерото, така че те да не позволяват на рибата да излезе от заграждението. Птиците с изрязани крила се наричат аргати. С течение на времето, оградата се стеснява все повече и се приближава до брега, създавайки малко пространство, наречено котец, откъдето са изчерпват рибите.


Promote your Service

Activity

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.