Планински дейности


Македония има скрити съкровищата за всички, които искат приключения, а и за развлечения и километрични планински пътеки, идеални за пешеходен туризъм. Планинарството е спорт за всички четири сезона, в който кондицията се придобива в природата с изкачване и спускане, по по-лош или по-добър терен, който може да бъде горска пътека, поляна, или каменисти хълмове и скали. Ако сте начинаещи, най-близкия рид е истинското начало, а с течение на времето ще се увеличава издръжливостта, а с това и дължината на пътеките, които в Македония са много.

Планински пътеки

Пътеки за планинарство в Македония има много, от Пелистер (лесна- трудна пътека), чак до Беласица, Осогово, Якупица, Солунска глава, Баба планина, Малешевски Планини, Скопска Черна гора, Шар планина ... избере пътеката в зависимост от вашата физическа готовност,


ПЛАНИНСКИ ДЕЙНОСТИ

Планински пътеки в Национален парк Маврово

Пътеки за планинарство в тази котловина са:

 • Информационен център – Връх Кожа - Върбен
 • Кръгов преход над Леуново
 • Никифорово - Връх Сандакташ
 • Кръгова пътека над Маврово
 • Маврово - Чавкарник
 • Маврово - Връх Меденица - Галичник
 • Галичник – Връх Говедарник
 • Галичник - Янче
 • Селце - Суво поле – Галичник

ПЛАНИНСКИ ДЕЙНОСТИ

ГОРНА РЕКА

Пешеходни пътеки в района на Горна река


 • Търница - Върбен
 • Търница - Богдево
 • Търница - Сенце
 • Сенце - Волковия – Търница

ДОЛНА РЕКА И МАЛА РЕКА

 • Скудрине Връх Кърчин - Битуше
 • Скудрине - Кале
 • Скудрине - Присойница - Аджиевци - Ростуше
 • Лазарополе - Връх Соколица
 • Лазарополе – Елен Скок
 • Лазарополе - Росоки
 • Въбенска пътека
 • Горно реканска пътека
 • Пътека по пейзажите
 • Пътека по Батковица
 • Пътека от Маврово до Кичиница през Царевец
 • Пътека от Маврово през Бистра до Лазарополе
 • Пътека от информационния център до Галичник и Селце
 • Кръгова пътека около Лазарополе

Планински пътеки в Националниот парк Пелистер

Пътната инфраструктура включва три основни пътя, а по-точно:

 • Битоля - Търново - Магарево (направление към Голема ливада- Ротино - Информационен център – Хотел Молика
 • Кажани - Маловища
 • Информационен център - Палиснопйе – Цапарска пресека- Ловна къща - Антена – Големо езеро.

ПЛАНИНСКИ ДЕЙНОСТИ

Планински пътеки в Национален парк Галичица

 • Историческа пътека - Голем град
 • Пешеходно - рекреативна пътека - пътека на Франкофонията

ПЛАНИНСКИ ДЕЙНОСТИ

Promote your Service

Activity

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.