Дейности


Дейности в природата

С планинска територия, обхващаща 80% от територията си, Република Македония предлага уникален опит и дейности. Повечето се провеждат на открито поради възможностите, които предлага природата.


ДЕЙНОСТИ

Потенциал за дейности

В Македония преобладават планини и котловини, но и множество реки, езера, пещери, проломи, каньони ... Дори 8-% от територията на страната са планини, докато 20% е изравнена ниска земя. Най-ниската надморска височина е в Гевгелия с 44 метра над морското равнище, а най-високата е връх Кораб с 2764 метра надморска височина. Макар че е континентална страна, Македония има 16 планини по-високи от 2000 метра и повече от 50 езера. Климатичните условия са благоприятни и позволяват посещения на по-важните обекти през цялата година.


Страната е богата на разнообразна флора и фауна. Има пейзажи с красива растителност, гъсти гори, ендемични растения и видове редки насекоми и животни, птици, влечуги, различни видове риби.


ДЕЙНОСТИ

Области на дейности

Пътуванията са разпределени на три невероятни области:

  • Скопие - има изобилие от пешеходни пътеки близо до Скопие, на планините Скопска Черна Гора, Водно, Каньон Матка и Караджица.
  • Шар планина - Шар планина е с обща площ от 1600 км. 56,25% от тази площ е в Република Македония, 43,12% в Сърбия и 0,63% в Албания.
  • Маврово - Национален парк Маврово с неговите пейзажи, езера и гори е един от най-красивите предели в Македония. С площ от 73 000 ха (хектари), регионът Маврово е най-големият национален парк в страната. Най-високият връх е планината Меденица (2,163 м). Открийте тайните на Македония и усетете традицията на нашия народ, като пътувате из природата, катерейки стръмни скалисти предели, гъсти гори, безкрайни равнини, хребети, върхове ....

ДЕЙНОСТИ

Дейности на равнини

Има три равнини: Сиринич, Врача и Рудока. Системата е с дължина 80 километра и ширина 10-20 километри. Планинският масив се формира в терциера. Най-високите части на планините са замръзнали с огромни количества лед и сняг. Според водещите европейски енциклопедии компактните тревни площи на Шар Планина са несравними с всеки друг планински венец в Европа. Най-високият връх на Шар Планина е Титов Връх (2748 метра).


ДЕЙНОСТИ

Promote your Service

Activity

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.