Vardar

Rajoni Vardarit të mesëm

 

Mbulon pjesën qendrore të Republikës së Maqedonisë. Ajo mbulon pjesë të luginave të lumenjve Vardar dhe Crna me bashkimin e lumenjve Babun, Topolka, Boshava dhe Doshnica.

 

 

 

Malet

Rajonin mesatar të Vardarit e karakterizojnë një numër të madh masivesh malore. Të tillë janë masivi i Malit Mokra me degët Goleshnica dhe Jakupica, malet Babuna, Dren në perëndim, Kozhuf në jug, Malet Koneçka dhe Gradishtanska në lindje. Disa male më të ulëta gjenden në pjesët qendrore të rajonit, siç janë mali Klepa dhe rrafshnalta Vitaçevo. Si njesi të veçanta dallohen zonat Azot rreth luginës së Babunës, Tikvesh rreth luginës së Vardarit, Fusha eRosomanës në rrjedhën e poshtme të Lumit të Zi, Fusha e Negotinës etj. 

 

 

Gryka dhe shpella

Ky rajon është interesant me disa gryka të tilla si Taor dhe Veles në Vardar, një pjesë e grykës Skoçivir në Lumin e Zi, Gryka Raeç dhe grykat e Babunës dhe Topolkës para grykëderdhjes në Vardar. Në këtë rajon gjenden dhe disa shpella: Ponor, Makaroec dhe Kisha e Markos në grykën Peshti në Babun, Bela Voda (Uji i Barshë) në grykën e Demir Kapisë dhe të tjerë. Në Kozhuf gjendet reliev vullkanik, ku gjendet lokaliteti Alshar. Lartësia e relievit arrin nga 150 deri 2.540 metra, në majën Solunska Glava. 

 

 

Klima

Klima karakterizohet me ndikime të caktuara mesdhetare. Temperatura e ajrit mesatarisht në vit arrin 13,8°C. Sasia mesatare vjetore e rreshjeve arrin rreth 500 mm, kështu që ky rajon konsiderohet si një nga më të ngrohtit dhe më të thatët në Republikën e Maqedonisë. 

 

 

Lumenj dhe burime

Në këtë rajon ka shumë objekte hidrografike. Më karakteristik është burimi i lumit Babuna. Gjenden shumë lumenj më të mëdhenj që derdhen në Vardar: Lumi i Zi, Raec, Bregallnica, Babuna, Topolka, Boshava, Doshnica, Luda Mara dhe Lumi Majdanska. Në rajon ndodhen akumulacionet Liqeni Tikvesh dhe liqeni Lisiçe. 

 

 

Flora dhe Fauna

Ka një pasuri të madhe të llojeve bimore, drusore dhe barishtore. Kjo veçanërisht theksohet në Malin Kozhuf dhe Mokra. Pikërisht për këtë arsye në këtë rajon gjendet rezervati natyror Meshnik. E pasur dhe e shumëllojshme është fauna, ku gjenden ariu, ujku, sorkadhja, dhia e egër, derri i egër, lepuri, thëllëza dhe shqiponja si e veçantë në disa pjesë të këtij rajoni.

 

 

Lidhje trafiku

Ky rajon është i lidhur me rrugë me luginën e Vardarit drejt Shkupit në veri dhe drejt Gjevgjelisë dhe Greqisë në jug. Një drejtim rrugor ndahet prej tij tek Gradsko dhe drejtohet drejt Prilepit dhe Manastirit në perëndim, ndërsa një tjetër drejt qytetit Shtip në lindje. Nëpër luginave të Vardarit nga Velesi drejt Gjevgjelisë, Manastirit dhe Shtipit ekziston trafik hekurudhor. 

Qytetet më të mëdha nga ky rajon:

Veles

Demir Kapija

Kavadarci

Negotino

 

Lloj i rrallë nga Jakupica  

 

KISHA SHËN PANTELEJMON

Kisha është nën mbrojtjen e UNESKO-s dhe është katedralja e Eparkisë Povardarie.

 

TIKVESH

Tradita e kënaqësisë në përallën e verës.

 

ALSHAR

Depozita e vetme e taliumit në botë dhe “miniera” potenciale e energjisë së pastër ekologjike.

 

STOBI

Kur mijëvjeçaret do të shkrihen në një ndjenjë të vetme e të bollshme. 

Promote your Service

Activity

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.