Üsküp Bölgesi

ÜSKÜP BÖLGESİ

 

 

 

 

Yer konumu. Üsküp vadisi Dağ masifleriyle çevrilidir, kuzeyde Skopska Tsırna Gora, doğuda Gradiştanska dağı, güneyde Mokra dağı masifi, batıda Suva Gora ve Jeden dağlarıyla çevrilidir.Bölge Vardar nehrinin muhteşem koyak vadilerine temas etmektedir ,  onlarda Dervenska ve Taorska koyakları , ardından Treska nehrinde Şişevska koyağı, Lepenets nehrinde Kaçanik koyağı ve Pçinya nehrinde de Badarska koyağı ile dolaysız temas etmektedir.

Nehirler ve Göller. Küçük alanda oldukça canlı koyak vadilerden geçen birçok büyük nehire rastlanmaktadır. En önemli nehirler Vardar, Lepenets, Pçinya, Kadina nehri, Markova nehri  ve Treska  nehridir. Treska nehrinde koyak-kanyon vadisinde Matka ve Kozyak göllerinin özel önemi vardır, bundan başka Katlanova termal kaplıcası, Volkovo mineral kaynağı ve diğer önemli hidrografi yapılar mevcut.

İklim. Üsküp türistik bölgesinde  12°C’lik orta yıllık hava sıcaklığı belirgindir ve ortalama yıllık yağışı yaklaşık 500 mm’dir. Bölge zayıf Akdeniz etkisinin boy gösterdiği,  kıtasal iklimi ile belirgindir, daha yüksek alanlarda ise dağ iklimi hakimdir.

Flora ve Fauna. Çok çeşitli jeolojik birleşim, rölyef teşrihi, su varlığı ve iklim etkisiyle zengin bitki örtüsünün oluşumu sağlanmış, çok çeşitli dendro flora ve ot bitkisi yetişmiştir. Fauna çeşitli büyük ve küçük av hayvanlarıyla temsil edilmiştir: ayı, kurt, yaban keçisi, yaban domuzu, tavşan, keklik ve türistlerin ilgisini çeken diğer tür hayvanlar yaşamaktadır.

Trafik güzergahları. Üsküp bölgesinde birçok trafik güzergahları vardır. Biri Belgrad’tan Selanik’e doğrudur, ikincisi Adriyatik denizinden Selanik’e, üçüncüsü Eğri Palanka ve Kumanova’dan ve dördüncüsü Ohri ve Debre’den Üsküp’ e  doğru gidiyor. Türizim bağlamında demir yolu ulaşımı ve Üsküp Büyük İskender  havaalanını anmalıyız. Bu denli önemli kavşakta, Makedonya Cumhuriyeti başkenti üsküp’ten madda yaklaşık 120 yerleşim yeri mevcuttur, çok sayıda arkeolojik alanlar, manastır ve kiliseler, kültür-tarihi anıtlar ve gösteriler mevcuttur.

Viola Kosanini

Koşanin menekşe

Treska kanyonunda endemik tür

ÜSKÜP KALESİ

Justiniyan Birinci Kalesi

ESKİ ÜSKÜP ÇARŞISI

Eski çarşı ruhunu hissetmeden, Üsküp ziyaret edilmemiş  gibidir

İÇTİMA (SOBORNA) KLİSESİ

Makedonya’da en belirgin kiliselerden biridir.

ST.PANTELEYMON

Fresk resim sanatında rönesans başlangıcı, İtalya’da rönesansın belirmesinden 140 yıl önce

 

 

 

Promote your Service

Activity

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.