Probiştip

 

Probiştip

 

Maden semtinden çağdaş şehire dönüşen kent.

Günümüz Probiştip kenti, tipik maden semti olarak, Probiştip ve Kalnişte köylerinin eski bağları, ova ve arazilerinde 1945 yılında kurulmuştur.  Başlangıçta otuza yakın ahalisi olan ve genelde madencilerden oluşan bir nüfusa sahip küçük bir semtti.

Probiştip maden kenti olarak tanınıyor çünkü yakınlığında Zletovo kurşun ve çinko madenocağı bulunuyor. Kentin pil ve akümülatör üretimi için sanayi  kapasitesi  vardır.

Probiştip Makedonya Cumhuriyeti'nin kuzey doğu kesiminde bulunuyor. Kent Osogovo dağının güney batı yamaçlarında, Bregalnitsa'nın sağ havzası, Zletovska Nehri akaçlama havzasında bulunuyor. Kuzeyde asfalt yoluyla  Kratova'yla Güneyde İştip ve güney doğuda Koçana ile bağlantılıdır. İkinci Dünya Savaşından sonra, Dobrevo köyünde kurşun ve çinko madenocağının gelişimiyle, bu yerleşim yeri süregenli olarak sanayi ve nüfus açısından büyüyor ve 1948 yılından 1994 yılına kadar nufüs sayısında 13 misli artış kaydedilmiştir ( 1948 yılı – 559 kişi, 1953 yılı – 1.357 kişi, 1961 yılı – 2.970 kişi, 1971 yılı– 4.807 kişi, 1981 yılı– 7.072 kişi, 1994 yılı 10.201 kişi ve  2002 yılı yaklaşık 11.000 kişi),  bu nufüs artışı genellikle Doğu Makedonya'dan mekanik ahali akışı ve kentin sanayi gelişiminden kaynaklanıyor. Sanayinin ana özelliği madencilik ve bu meşgaleye bağlı çalışmalardır. Yerel idari, kültür-eğitim ve sağlık merkezi oluşturuyor ve komple idari, kurumsal  altyapıya sahiptir. 

 

 

„Zletova madencisi“ Kültür evinde madenocağından nadir minerraller ve eskiden madenocağının çalışmasında kullanılan eski cihazlar ve İkinci Dünya Savaşına kadar Roma Hükümdarlığı döneminde madencilikte kullanılan eşyalardan  oluşan bir sergi  yer alıyor. Kratova-Zletova volkanik alanına özgün taş ve diğer unsurlar da sergilenmiştir. Makedonya'nın bu yöresine özgün halk   giysileri yanısıra yöre halkının günlük yaşamında kullandığı nesneler de sergilenmiştir.  

Promote your Service

Activity

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.