İklim

İklim

 
Makedonya, iki ana iklim bölgesinin birleşmesi noktasında dahası Akdeniz ve kıtasal iklim bölgeleri arasında bulunuyor. 
Periodik rüzgar, belirgin zıt hava koşulları taşıyarak, kuzey ve güneyde dağ baryerlerini aşıyor; “Vardarets” olarak bilinen soğuk kuzey rüzgarı iyi bir örnek teşkil ediyor. 
Makedonya’da değişen Akdeniz İklimi 
Gevgeli- Valandova hatında ki vadilerde ve Ustrumca-Radoviş yöresinde mevcuttur. Aynı zamanda Üsküp’te kuzeye doğru Vardar nehrinin akıntısına doğru genişleyebilir.
Bu iklimin özelliği uzun ve kuru yazlar ve ılımlı ve yağışlı kışlardır. İlkbahar ve sonbahar sezonları pek belirgin değildir. Sonbahar mevsimi daha uzun sürer ve daha sıcaktır, ilkbahar mevsimi ise daha kısa ve daha soğuktur. En sıcak yaz mevsiminin ayı sayılan temmuz ayında ortalama sıcaklık yaklaşık 25° С’dir.  Ülkenin en sıcak şehri Demir Kapı’dır ve yaz sıcaklığı 40° С dolayında seyredebiliyor. En soğuk ay sayılan – Ocak ayında ortalama hava sıcaklığı genelde yüksektir ve 3° С dolayında seyrediyor. 
Değişik Akdeniz İklimli bölgelerde ortalama yıllık yağmur yağışlarının miktarı  genellikle düşüktür. Vardar nehri etrafında ortalama yıllık yağış miktarı 500 mm düşüktür ve ülkenin en kurak bölgelerinden biri sayılmaktadır. Değişik Akdeniz İklimli diğer bölgelerde ortalama yağış miktarı 600 – 750 mm arasındadır. Bu bölgelerde kar yağışları çok nadirdir.

 

Makedonya’da Dağ iklimi

 
Makedonya’nın yüksek dağ bölgelerinde belirgindir. Uzun ve karlı kışları ve kısa soğuk yazlarıyla karakteristiktir. İlkbaharı sonbaharlardan daha soğuktur. 
Dağ ikliminin sıcaklık dereceleri deniz üstü seviyesinin artmasıyla düşüyor. Bu nedenle en düşük hava sıcaklığı dağların en yüksek yerlerinde mevcuttur. Misal şar Dağı yılın dört ayında ortalama eksik sıcaklık derecelerine sahiptir, bu durum diğer yüksek dağlarda da mevcuttur. 
En soğuk aylar Ocak ve Şubat aylarıdır, en sıcak aylar ise Temmuz ve Ağustos aylarıdır. Nitekim sıcak aylarda da iklim değişiklikleri olasıldır ve kar yağışları da mümkündür. 
 
Yağmur yağışlarının miktarına gelince, dağ iklimi olan bölgelerde yıllık yağış miktarı en büyüktür ve 1,000 mm üzerinde yağmur ve kar yağışları var. Doğuya doğru yağmur yağış miktarı gittikçe azalıyor ve ülkenin doğu bölümünde 600 – 700 mm cıvarındadır. Karın dağlarda kalmasının ortalama dönemi Kasım ayından Nisan ayına kadardır, nitekim daha yüksek dağ tepelerinde kar Mayıs ayının sonuna kadar da kalabiliyor.
 

 

Makedonya’da ılımlı kıtasal iklim

 
Makedonya Cumhuriyeti’nin en karakteristik iklimini oluşturuyor, çünkü Makedonya’nın en büyük alanını kapsıyor. Genellikle soğuk ve nemli kışları ve sıcak kuru yazları vardır. İlkbahar Sonbahardan daha soğuktur. 
Ilımlı kıtasal iklimin bölgelerde ortalama sıcaklık derecelerinde farklar vardır. 
Bu farklar bölgelerin coğrafi  genişliği, deniz seviyesi yüksekliği vb. konumlardan kaynaklanıyor. Temmuz ayında ortalama sıcaklık dereceleri Ovçe Pole, Koçana ve Üsküp vadilerinde en yüksektir. Ocak ayında ortalama sıcaklık derecesi Maleşevo vadisinde en düşüktür. 
 
Yıllık yağış miktarları da farklıdır ve Ovçe Pole vadisinde 490 mm Prespe vadisinde ise 760 mm yaklaşıyor. Yağmur ve kardan başka bu bölgelerde dolu da yağıyor. во 
 

Promote your Service

Activity

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.