Negotin

 

Negotin orta Povardarie’nin merkezi bölümünde, alternativ şarap türizmin gelişimine olanak sunan,  bağ bahçelerinin yoğun bulunduğu bölgede bulunuyor

Negotin Vardarın iki kilometre batısında, deniz seviyesi 150 metre yükseklikte bulunuyor. Elverişli coğrafi- trafik konumu vardır. Yakınlığında  Üsküp’ten Selanik  istikametinde otoyol ve demir yolu geçmektedir ve burada Pirlepe ve İştip yolları da kesisşiyor, dahası önceleri olduğu gibi Pletvar  çemberinden Pelagonya boyunca geçerek Vardar yolu ile Tsırna Nehri burada kesişiyormuş ve Via İgnatsiya yoluylabağlanıyormuş.

Şehrin ismi Antigonea toponiminden türemiştir, bu yerleşim yeri günümüz Negotin yakınlığında Antik dönemde 518 yılına kadar varlığını korumuştur. Şehir olarak XIX y.y. ilk yarısında anılmaktadır.  XIX y.y. Pirlepe-İştip yolunun inşa edilmesiyle Negotin güzergah istasyonu olarak önem kazanıyor ve şehir konumuna bürünüyor. Vardar demir yolu hattının inşaatıyla daha büyük gelişim kaydetmektedir.

Balkan savaşları öncesinde,Negotin 700 hanelik kasabaydı. Şehrin demografi ve ekonomik açıdan  asıl büyümesi İkinci Dünya Savaşından sonra yaşanıyor. Savaş sonrasında süregenli bir şekilde nüfusu artıyor ve 1948 yılında 2.683 sakini olan Negotin’in nüfusu 2002 yılında 13. 000 kişiye ulaşıyor

 

 

Gurur

Alşar Loranditi

Dünyaca ünlü jeologlar  Alşar maden ocağını gezegenin en büyük sırrı olarak adlandırıyorlar, çünkü rahminde kozmos ve Güneş sisteminin oluşma sırrı gizliymiş. Şimdiye kadar bilinen en küçük parçacık Güneş nötrinosunun tek  doğal   dedektörü olarak, dğnya bilimi için özel önem taşıyor. Özellikle,  termonükleer reaksiyonların izlenebileceği, laboratuvar suni guneşle yapılan deneylerde rölünü keşfetmeye ait köklü araştırmalar için önem taşıyor.

Bu araştırmalarla Güneş enerjisinin nasıl oluşturulduğunun gösterilmesi beklenmektedir ve  buna dayanarak  Güneşe uygun yeni güçlü enerji kaynağının oluşturulması beklenmekte.  Bundan, radyoaktiv olmayan ve atom santrallerini değiştirebilecek, küçük güneşlerin üretilebileceği anlaşılmaktadır.

Lorandite büyük ilgi NASA’dan geldi, ayrıca Austurya, Almanya ve japonya bilim kurumlarından da ilgi gösterildi. Lorandit daha küçük miktarlarda ABD ve Çin’de de bulunuyor, oysa makedon Alşar’ında en çok ve en temiz şekilde bulunuyor.

 

 

Solunska Glava 

Makedonya’da en çarpısı Alpinist teşfiği

Solunska Glava, deniz seviyesi 2.540 metre yükseklikte  Mokra Dağının en yüksek tepesidir. Alpinist yapı tepenin güney kısmındadır ve yaklaşık beş kilometre ve 500 ile 1.000 metre yüksekliğinde amfi teşkil  ediyor. Jeolojik bünyesini genellikle kalkerler oluşturuor ve onlar arasında çok sayıda çukurlar oluşmuştur. Onlardan biri 450 metre derindir ve Balkanlarda en derinlerinden biri sayılmaktadır.  Solunska Glava çok canlı ve hoştur, dolayısıyla keşfedilmek için büyük teşfik sayılmaktadır. En yakın dağcı evinden  üç ile beş saatlik bir zaman diliminde kayaya zor  ve koplikasyonlu geçilen  vahşi  koridordan ulaşılabileceğinden, bunu sadece  deneyimli  dağcılar başarabiliyor. Dağcılık için en güzel dönem hazirandan eylül ayına kadardır.

Solunska Glava İsmini,  Makedonya’nın ege bölümünde bu tepeden Selanik’in göründüğüne bağlı inançtan almıştır. Solunsa Glava tepesinde Makedonya’nın en yüksek Meteoroloji  İstasyonu kurulmuştur.

 

 

Alşar

Dünyada tek talyum bulunan yer ve ekolojik temiz enerji için potansiyel “madenocağı”

Alşar, Maydan köyü yakınlığında, Kojuv dağında Kavadar’ın 40 kilometre mesafesinde bulunan  mineralojik yerdir. Dünyada çok şey açısından tektir. Alşar’da şimdiye kadar ona yakın mineral çeşidi kaydedilmiştir, bunlardan yedisi Makedonya’da bulunmaktadır. 250.000 ton madende %2 zırnık, %2,5 antinom, % 0,1 talyum bulunmaktadır ve bu açıdan dünyada tek talyum bulunan yeri oluşturuyor. Talyum uzay araştırmaları ve telekomunikasyon teknolojilerinde kullanılmaktadır.

Alşar’da, en özel ve en önemli  nadide mineral,  1894 yılında ilk kez bilimsel açıklanan ve talyum minerali  sayılan lorandittir. Çok nadir bir mineral söz konusudur ve dünyada sadece Makedonya’da saf şekilde bulunduğu belirlenmiştir.

Maden ocağının  günümüz adı XX y.y. ilk yarısında onu idare eden kişilerin - Fransız bankacı ailesi Alatini ve maden mühendisi Şarto’nun  ilk harflerinden ibarettir. 2004 yılından bu yana maden ocağı doğa anıtı olarak kaydedilmiştir ve doğal ender değerlerin korunması “Emerald”  ağında yer almaktadır. 

Promote your Service

Activity

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.