Struga

 

Struga

“Struga’nın benzeri yoktur”

Struga’nın uygun yer konumu vardır. Makedonya Cumhuriyeti’nin güney batısında, Ohri gölünün kuzey kıyısında, Tsırn Drim nehrinin iki tarafında bulunuyor. Eski Via İgnatsiya yolunda uzanıyor.

Struga ismiyle yerleşim yeri XI y.y. ‘ın başlangıcında anılıyor. Orta çağ boyunca tanınan balık semti olarak tanınıyordu, uzun bir dönem süresince küçük göl kenarı  mevki olmakla ahali balık avlama,hayvancılık ve tarımcılıkla uğraşıyordu.

Struga şehir statüsü olarak XVI y.y. sonlarına doğru (1591yılı) İstanbul’da Mletak milletvekili Lovro Bernard’ın belgelerinde söz ediliyor. XVII y.y.’da büyük ticari önem kazanıyor, çarşısı, pazarı ve büyük panayırı var. Bu dönem ekonomi gelişimden Struga’nın benzeri yok söylevi meşhurdur.

XVII y.y. sonlarına doğru, Austuryalıların Balkan yarımadasına yayılmasıyla,gelişim duraksama yaşamış, nitekim Via İgnatsiya yolunun iyi yer konumu nedeniyle,Struga şehir olarak varlığını koruyabilmiş ve XVII y.y.’ın sonlarına doğru ve XVIII y.y. başlangıcında yöreye Yablanitsa ve Mokra Dağı yamaçlarından Arnavut ahalisi yerleşmeye başlamıştır.

XVIII y.y.’ın sonlarına doğru ve XIX y.y.’ın başlangıcında Aranvutluk’tan gelen kaçakların hırsızlıklarına maruz kalıyormuş. Güvensizlik ticari takasın duraksamasına yol açmış. O dönemde şehre Makedon ve Arnavut ahalisinden tekrar göçlerle yerleşme olguları kaydedildi.

 

 

 

 

Prespe Gölünde Türistik beldeler

Balıkçı köyü

 Oteşevo

Prespa gölünün kuzey doğusunda, Galiçitsa dağının doğu yamaçlarında bulunuyor. Resne’den 14 kilometre uzaklıkta bulunan Oteşevo’ya sadece 20 dakka içerisinde iyi yoldan ulaşılmaktadır. Devamlı ikamet eden ahalisi olmamasına rağmen, bu yerde çok sayıda otel-lokanda ve dinlenme tesisleri bulunuyor. Oteşevo’nun birkaç kilometre uzağında Ribarsko Selo bulunuyor, iyi düzenlenmiş ve temiz plajı , kamıştan gölgelikler ve göl üzerinde yerleştirilen platformda kafe bar vardır. Plajı ahşap heykeller, balık ağları ve kulubeler süslemektedir.

 

 

Pretor

Prespe gölünün doğu kıyısında, deniz seviyesi 850-910 metre yükseklikte, yaklaşık 4 km2 alanı var. Yaklaşık 150 kişilik nüfusu yok. Yaklaşık yüz yataklı güzel plaji var. Çevresinde el değmemiş doğada gezmek ve dağda küçük turlar mutlaka yapılmalıdır. Yaz seminerleri ve çalışma kamplarının düzenlenmesi için gereken tüm koşullara sahiptir.

 

Stenye

Çoğu kişinin anlatımına göre Prespe kıyısının en güzel plajı burada bulunuyor. Stenye, deniz seviyesi 855 metre yükseklikte  hava kaplıcası sayılmaktadır. Gölün batı kıyısında, Galiçitsa eteğinde, Resne’nin 25 kilometre yakınlığında bulunuyor. Yaklaşık 300  kişilik nüfusu vardır. Köyün girişinde, yörenin doğal ve kültür güzelliklerini tanıtan tabela yerleştirilmiştir. Lisa körfezi göle unutulmaz panoramik bakış sunuyor, yakınlığında Prespe yöresinin en egzotik köyü Konysko bulunuyor. Konysko’dan on dakkalık kayık gezisiyle Golem Grad’a (Büyük Şehir) ulaşılmaktadır. Stenye’de hem gündüz hem gece hayatı oldukça gelişmiştir.

 

Slivnitsa

Gölün doğu tarafında, baba dağı eteğinde, deniz seviyesi  900 metre yükseklikte bulunmaktadır. Köyün altında çiçek ovaları, iyi işlenmiş bağlar, dar kıyı kuşağında meyve ağaçları ve kumsal plajları vardır. Dört kilisesi, arkeolojik yeri ve dört asırlık Slivnitsa  manastırı mevcuttur.

Dolno Dupeni

Prespe gölünün güney doğusunda, deniz seviyesi 900 metre yükseklikte bulunmaktadır. Yakınlığında Kral Marko’nun büyük ayak tabanına ait efsanedeki taştan adını alan Markova Noga (Marko Ayağı)yeri bulunmaktadır. Bu yer resmi Makedonya Cumhuriyeti’nin en güney noktasını oluşturuyor.

 

Ada Efsanesi

Bir efsaneye göre Çar Samuil’in Prespana isminde bir kızı varmış, O gölkıyısında bulunan  Tsarev Dvor köyünde yaşıyormuş. Kendi bilgeliği, güzelliği ve cesurluğuyla tanınıyordu. Bazı anlatımlara göre Onun hakkında bilgi edinen bir Bizanslı saray mensubu ardından Çar Vasiliy ona izdivaçta bulunmuş. Onu almaya geldiğinde, Prespana babasının düşmanına eş olmayı istemediğinden kendisini göle atmış. O zamandan göl onun ismiyle Prespa olarak adlandırılmıştır.

Diğer bir efsaneye göre ise Kral Marko Prespe gölü etrafında dolaşırken, küçük Prespe gölcağızını da görmek istemiş. Bir taşa çıkmış ve öyle güçlü olduğundan taşüzerinde iz bırakmış. O taş parçası hala orada duruyor, Yunanistan sınır geçidinde bulunuyor ve onun adını taşımakla beraber çok sayıda türistlerin ilgisiniçekiyor. Anlatılanlara göre ayak izi üzerine kendi ayağınızı yerleştirirseniz, Marko’nun 90 numaralı ayakabı taşıdığını  tahmin edebilirsiniz.

 

Adanın ikinci İsmi

Kimilerince Yılan Adası denilmektedir, özellikle sürügenlerin yoğunluğu, iki türü bulunan yılanlardan almıştır.Kayalarda suya yakın , zehirli olmayan belouşka yılanı yaşar, adanın üst kısmında ise zehirli yılan poskoka rastlanmaktadır.

Giriş- sadece iki yerde, kuzey batı ve güney doğu bölümünde, küçük plajlar ve kayalarda çatlak yerler bulunmaktadır, buraya kayıkla gelinebilir ve adaya çıkılabilir.

 

Pelikan

Suda yaşayan en iri kuşlardan biri olarak ve genellikle sıcak yörelerde yaşayan pelikan ülkemizde sadece Prespe gölünde yaşamaktadır. Her yıl, yüzlerce kuş sürüsü Prespe’de altı aylık ikamet örgütlemektedirler (15 Nisandan 15 Ekime kadar). Yılın kalan dönemini ülkenin güney bölümlerinde geçirirler. Sonbahar göçü sırasında, onlar sürüler olarak toplanmaktadırlar ve Prespe vadisi üzerinde bir günlük  dolaşma ardından  kışı geçirecekleri yere yönlenmektedirler. Pelkan su altına dalmaz sadece su yüzeyinde yüzmektedir. Güçlü önsezisiyle balık sürüsünü keşfetmektedir ve hedefe konduğunda, yanına kormoran sürüsü yetişiyor, onlar balıkları kovalayarak, dalışlarla ortak yemekte sembiyoz oluşturmaktadırlar.

 

 

Galiçitsa’da döndürme top

Yürüyüş

Galiçitsa Milli Parkında yürüyüş turları organize edilmektedir, bu yürüyüşler dağ güzelliklerinin tanınması için tek şekli oluşturuyor, koyun ağılında yaşama duygularını keşfetmenin heyecanlı fırsatı ve yamaç paraşütçüleri için eşsiz deneyim şansı.

 

Vevçani  Kaynakları

Bu yöreleri ziyaret sırasında mutlaka gidilmesi gereken yer

 

Ana Kaynak Mağara açığında yerleşmiştir

Vevçani yakınlığında Makedonya’da en tanınmış ve en çok ziyaret edilen kaynaklardan biri bulunuyor. Nadir rastlanan güzelliği olan Vevçani Kaynakları, berak ve soğuk suyu, temiz havasıyla ziyaretçileri mıknatıs gibi çeker. Yablanitsa dağının doğu eteklerinde bulunan kaynaklar deniz seviyesi 900 metre yüksekliktedir.  Ana kaynağın on metre aşağısında birçok daimi kaynaklar mevcuttur , onlar yeraltı iletişim içerisindedirler. Yılın ıslak döneminde kaynakların kapasitesi, en sık bahar mevsiminde, yaklaşık 1.500 litre saniyededir.

 

Oktisi erken hristiyan bazilikası

Yablanitsa dağı eteğinde, vevçani yakınlığında Oktisi köyü bulunuyor. Orada arkeoloji kazıda V-VI y.y. ait  erken hristiyan bazilika bulunmuştur. Kilisenin mozaik döşemesi geyik, atlar, çiçekler, ağaç ve jeometri unsurlarla süslüdür.

Vevçani

Efsaneye göre Vevçani eski yerleşim yeridir, VI y.y. sonlarından ve VII y.y. başlangıcında vevçani başlangıç  dönemi olarak gösteriliyor, o dönem Bırsyatsiler Struga kıyısına gelmiş ve günümüz Vevçani yerinde yerleşmişler

Vevçani Drimkolsi bölgesinin,  Struga ovasının batı kesiminde, yablanitsa dağının doğu eteklerinde bulunmaktadır. Deniz seviyesi 830 metreden 960 metre yüksekliğindedir. İlk sefer X asırda anılmaktadır. Alanı yaklaşık 35 km2’dir. Vevçani zanaatçılık, sanayi, eğitim, sağlık ve ticaret açısından çok fonksiyonlu bir yerleşim  yeridir. 1961 yılında 2.706 nüfusu olan Vevçani yerleşim yerinin günümüz nüfusu 2.500 kişidir. Türistler için gerçek atraksiyon 14 Ocak tarihinde geleneksel olarak her yıl düzenlenen Vevçani karnevali ve muhteşem Vevçani kaynaklarıdır.

 

Mağara Kilisesi

St. Arhangel Mihail (XIII y.y.)

Ohri gölü kıyılarında keşfedilern en eski mağara kiliselerinden biri

Ohri gölünün batı kıyısının  en güzel bölümünde, birbiri üzerinde bulunan doğal mağaralarda, kayaların yüksekliğinde, Radojda köyü üzerinde dik kayada, Struga bölgesinde mevcut dört mağara kiliselerinden biri,  ordu komutanı Arhangel Mihaile adanan kilise bulunuyor. Keşfedilen fresklerin çoğu XIV yy. Aittir ve özellikle XIII y.y. korunan fresklerden Hona Mucizesi konulu fresktir, kilisenin kurucusu St. Arhangel Mikail onuruna resmedilmiştir.

Doğal mağarada yerleştirilmiştir, mağara kilisesi göle unutulmaz güzel  bakış sunmaktadır

Kalişta – Struga’nın beş kilometre güney batısında, gölün hemen kıyısında, eski kilise ve manastırlarıyla ve balık spesiyaletesiyle tanınan köy bulunuyor.

Kalişta’da, Ohri Gölünün kıyısında, doğal karpalık alanda Rojdenstvo Hazreti Meyrem Ana manastırı, halk arasında Kalışki Manastırı olarak bilinen manastır bulunuyor. Külliyenin bünyesine Hz. Meyrem Anannın doğumuna adalı  bir mağara ve bir de yeni kilise bulunuyor, kutsal papazlar Petar ve Pavle’ye adali kilie ve St. Atanasiy’e adalı mağara kilisesi. Yeni kilise 1977 yılında yenilenmiştir, temelleri XIIIy.y.’a aittir.  Manastırda keşişlik ve etkin keşiş hayatı yaşanmaktadır.

 

 

Struga Konaklama görmek için buraya tıklayın

Struga Turist Rehberleri listesini görmek için buraya tıklayınız

Struga şehir turları için tıklayınız

 

Promote your Service

Activity

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.