Polog Bölgesi

ŞAR DAĞI – POLOG BÖLGESİ

 

 

R ouml;lyef: Şar Dağı – Polog Bölgesini, Polog vadisi ve etrafını çevreleyen Dağ yamaçları oluşturuyor: Şar Dağı, Jeden, Suva Gora ve Bistra dağı bölümleri. Vadinin yaklaşık 400-500 metre deniz üstü tipik düzlük özelliği ve deniz yüksekliği 2.700 metreye  varan pitoresk dağlar yükselmektedir. Çok büyük jeolojik, rölyefsel, iklimsel, flora ve antropojen çeşitler mevcuttur.

Nehir ve göller: En belirgin olanları, Derven Koyağına kadar Vardar nehrinin üst akışı, Pena nehrinin canlı vadisi, Lakavitsa ve çok sayıda dağ ırmaklarıdır. Şar dağında yaklaşık 30 buzlu göl vardır. En büyük olanları Bogovinsko gölü, Kara göl, Beyaz göl, Büyük göl, Küçük göl, Krivoşisko gölü ve diğer göller. Bölgede çok sayıda kaynak ve girdaplar vardır.

İklim: Şar Dağı – Polog Bölgesinin tipik kıtasal iklimi vardır, ayrı hava sıcaklığı özelliklerine sahiptir, dahası sıcak yazları ve soğuk kışları  var, kıştan yaza geçişler serttir. Polog bölgesinde ortalama hava sıcaklığı Kalkandelen’de 11°C dir, Gostivar’da yaklaşık 10°C, Popova Şapka Şar Dağında ise 4,6 °C olmakla dağ masiflerinde bu bölgede tipik dağ iklimi hakimdir. Polog bölgesinde ortalama yağış miktarı yaklaşık 800 mm, dağlarda ise yaklaşık  1.100 mm’dir.Yağışlar yılın kış mevsiminde daha belirgindir ve yağışların daha büyük oranı kar yağışlarından ibaret olmakla, kış-spor türistik etkinlikleri için koşullar yaratmaktadır.

Flora ve fauna: rölyef teşrihi, relativ gerçek farklar, jeolojik çeşitlilik, suyun varlığı ve karakteristik iklim, endemik ve ender türlerin varlığıyla, çok çeşitli dendo (ağaç) florası (meşe, kayın ağacı, söğüt ağacı, kestene, gürgen, çam ağacı) ve ot bitki örtüsünün gelişimini sağlıyor. Bölgede çok çeşitli büyük ve küçük av hayvanlarına rastlanmaktadır: ayı, kurt, geyik, yaban keçisi, yaban domuzu, tavşan ve çeşit ür kuşlar ve sürüngenler.

Trafik güzergahları. Bu bölgeden Mavrova-Debre’ye ve Kosova  karayolları  ayrılmaktadır. Bölge genelinde birçok yerel trafik yolları mevcuttur.

 

Sempervivum kosanini

Koşanlı  ev muhafızı

-Yüksek Şar dağı bölgesinde ender tür

 

ALACA CAMİSİ

İlginç kentsel bütünlükle birleştirlmiş canlı resmedilmiş   süslemeler

LEŞOK MANASTIRI

Zengin tarih, değerli fresk resimler, ruhsal güzellik yansıması

POPOVA ŞAPKA

Şar dağı koynunda kış sporları ve yaz gezintisi

VRUTOK

Vardar nehrinin kaynağı yanında durma hissi çok mucizevidir

 

 

 

Promote your Service

Activity

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.