Velesa

Köprülü ülkenin merkez bölümünde, Vardar nehrinin orta akışında bulunuyor. Morava-Vardar vadisi ardından Balkan Yarımadasının ana trafik yolunda bulunuyor ve şehirden Makedonya Cumhuriyeti baş demir yolu hattı dageçiyor ve ondan iki kolu ayrılmaktadır: biri Makedonya’nın doğu kesimi (İştip ve Koçana) ve diğeri de güney batı kesimini (Pirlepe ve Manastır)kapsıyor. Üsküp’ten sonra, köprülü Makedonya Cumhuriyeti’nin en önemli demr yolu düğümü bulunuyor.

Köprülü eski şehirdir. Tarih boyunca şehir adını değiştirmiştir. III y.y.’da   şehiköprü anlamında olan, Vila Zora adıyla anılmaktadır. Daha sonra şehir Köprülü ismini almıştır. Günümüz adını Slavların balkanlara yerleşmesiyle VII y.y. ‘da almıştır, Slav dilinde v les kelimesi ormanda anlamını taşıyor )etrafını kuşatan yoğun ormanlar sebebiye).

XVII ve XVIII y.y. Köprülü ünlü şehir ve piskopos merkeziydi. Önemli trafik kavşaı rölü vardı ve gelişmiş zanaatçılığı ve çömlekçiliği olan ünlü ticari şehriydi. Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı sonrasında şehir fonksiyonlarının bir bölümünü kaybediyor. Bu durum ahali gelişimi ni de etkiliyor.

İkinci Dünya Savaşından sonra Köprülü güçlü sanayi, idari ve kültür merkezine dönüşüyor. Bu şekide gravitasyon ve gçö rölü arttı.

 

Saat Kulesi

Türk iktidarı için ilk fonksiyonu gözlemleme olan Kule XVI y.y. aittir. XVIII y.y., Köprülünün kalkınması döneminde, şehir saati konumunu aldı. Kesme taş ile inşa edilmiştir, muhteiem tepeye sahip ve şehrin ana sembolünü oluşturuyor. Kule şehir merkezine geniş ve güzel bakış olanağı sağlıyor ve bu açıdan türsitlerin ilgisini çekiyor  ve türistik atraksiyon oluşturuyor.

 

At Binicisi şehir merkezinde

Makedonya’nın özgürlüğüne kavuşması için ayaklananve İlinden ayaklanmasına katılan  Köprülü  sakinleri Yovan Naumov- Alabakot, Andreya Dimov- Dokurçev ve Todor Hristov- Ofiçertseto ve diğer kişilderin anısına şehir merkezinde dikilen heykel.

Büyük arkeolojik potansiyel ve kapasite- Stobi bölgesinde kuzey bazilika, sivil bazilika, küçük kaplıca, merkez bazilika ve sinagog, ilahiler evi, Axıa caddesi, şehir şeçmesi, büyük kaplıca, Principalis Inferior caddesi, Peristeriev’in Evi, Teodosia caddesi, Teodosia Palası, Parteniy Evi, Dokumahane,  Principalis Superior caddesi, piskoposluk rezidansı, yarıoval meydan, eski piskopos bazilikası, Heraklea kapısı, tiyatro, doğu şehir savunma duvarı, kabir bazilikası, palikura bazilikası, batı kabristan, ekstra muros bazilikası bulunmuştur.

 

Bu Payon, Helanistik-Makedon ve Roma şehri için  İlk yazılı belgeler M.Ö. 197  yılından kaynaklanıyor, kimi Roma tarihçileri ise o dönemden beri şehri “eski  şehir” olarak adlandırmışlardı.

Tiyatro- 7.600’ün üzerinde seyirci kabul edebiliyormuş. III. Asrın sonuna doğru gladyatör yarışma ve hayvanlarla savaşma alanına dönüştürülmüştür. V. Asırda terkedilmiştir. 

 

Mladost Gölü  (Veleşko Gölü) Cazip içerikli suni akumulasyon  ve dinlenme bölgesi

Mladost Gölü, Vardar nehrinin sol kolu Otovitsa nehrinde, Köprülü’den sekiz kilometrelik mesafede bulunuyor. Akumulasyon inşaatı 1960 yılında başladı ve 1962 yılında tamamlandı. 97 km2 akaçlama havzası var. Göl yaklaşık 2 km uzun, 0,4 km geniştir ve 0,84 km2 alanı kapsıyor. Gölde 35 metre yüksek, 247 metre başlık kotalı ince arme-beton baraj var.

Gölün esas görevi Otovitsa köyünün 1350 hektarlık işlek arazisinin sulandırılmasıdır ve Köprülü ve Üsküp şehirlerinin yakınlığı sebebiyle türistik-rekreatif ve spor amaçlı da kullanılıyor. Günümüzde iki hedef de karşılanıyor. Göl gerekli olan türistik-lokanta tesisleriyle donatılmıştır, özel örgütlenmiş ve düzenlenmiş gemi lokantasıyla ise bölgenin türizim ve eğlence merkezi oluşturuyor.

Gemi-  boyutuyla duru göl çevresinin tamamından ayırt edilmektedir. 56 metre uzun, 10 metre geniş ve 8,5 metre yüksektir. 560 ton ağır ve 2.000 metre karelik kullanılabilen alanı var. Türistik gemi kategorisinde yer alıyor. Gemi üç düzeyde inşa edilmiştir, 800 konuk ağarlayabilir. Güvertede lokanta var, güverte üzerinde uydu ve ınterneti olan 13 apartman, kafe bar ve pastane bulunuyor, güverte altında da kabare ve bar çalışıyor Gemiye 30 metre uzun duba köprüsüyle ulaşılmaktadır. 

 

St. Panteleymon Kilisesi (1840)

Kilise UNESCO koruması altındadır  ve Povardar Piskoposluğu  İbadet yeridir

St. Panteleymon Şehir kilisesi Köprülü’nün güney batısında, son evlerden birkaç yüz metre uzaklıkta bulunuyor. Genelde alan yüksektir , özellikle batı tarafı sarptır ve orada klise üzerinde Vrşnik tepesi yükseliyor, doğu tarafında da sarp alan Köprülü vadisi, Vardar kıyısı ve güneye giden ana yola uzanıyor. Bu nedenle kilise platformu inşa edilmiştir ve doğu tarafta savunma duvarı  olarak kesme taştan, Kalelerde olduğu gibi  dayandırma duvarı inşa edilmiştir.

Kilise Andreya Damyanov tarafınca inşa edilmiştir, güney girişinde şunlar yazılıdır: ‘Kiliseyi yapan Andreya usta”. Freskler ve ikonlar Miyak, Papradişte ve Köprülü’den ünlü Makedon oymacılarından yapılmıştır.  En çok ikonlar oymacılar Görgi Damyanov ve Görgi Ykov Zografski tarafınca yapılmıştır.

Günümüz kilise, önceden küçük kilise olarak var olan ve Eski Köprülüde manastır işlevi gördüğü tahmin edilen  eski klise üzerinde inşa edilmiştir. Kilise dini ibadete açık ve dört sene hizmet verecek şekilde ahzırlanmış – 1837 yılından 1840 yılına kadar. Kilisenin tamamlanması 1847 yılına kadar devam etmiş ve 1849 yılında çaçaronu yerleştirilmiş. Kilisenin avlusunda 1904 ve 1905 yılında çan kulesi yerleştirilmiş, sağ tarafında da kilise istikametinde farklı ihtiyaçları karşılamak üzere yardımcı binalar inşa edilmiştir. Günümüz görünümüne 1827-1940 döneminden sahiptir. 

 

Merkez, 1953  yılında Köprülü nüfusu 20.000  nüfustan yaklaşık 50.000 nüfusu olan şehir oldu (2002 yılı).

Köprülü sanayisinin esas özelliği endüstridir: kimya, amettaler endüstrisi, metal işletmesi,seramik, tekstil, gıda, kürk.

Gelişmiş trafik düğümü olarak Köprülü Orta Povardarie bölge merkezi konumundadır. Büyük etkili gravitasyon bölgesine sahiptir, özellikle Babuna ve Topolka nehir akışları yörelerinde ve Ovçepole ile Tikveş bölgesinde  belirgindir.

 

Eski şehir mimarisi

Vardar nehrinin iki tarafında, Şehrin eski bölümünün rölyef konfigürasyonu, spesifik Köprülü şehir mimarisinin oluşumuna yol açmıştır. Evlerin zeminleri işlenmemiş taştan yapılmıştır ve çalışma hususunda uygun esası oluşturmuştur. Üst katların çardakları, birçok  pencereleri  vardır ve genellikle ön cepheleri beyazdır.Mimarinin ana özelliği erkerin varlığı olmakla üst katların genişletilmesini ve daha belirgin konuma gelmelerini sağlamaktadır. Köprülüde bütün bu özellikler mevcuttur.Evler basamak şeklinde birbiri üzerinde sıralanmıştır, en tanınmış eski mimariye sahip evler, Paunovi, Trençovi, Pırnarovi, Görgovi ve Şukarevi ailelerinin evleridir.

Vasil Gvaninov’un Evi,  Makedonya İşçi Hareketinin ilk organizatörlerinden biri ve Balkan Federasyonu mücadelecisi

Promote your Service

Activity

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.