Ustrumica – Gevgeli Bölgesi

USTRUMCA – GEVGELİ BÖLGESİ

 

 

 

USTRUMCA – GEVGELİ BÖLGESİ

Yer konumu. Bu bölgeden, Gevgeli-Valandova  vadisinden  Vardar vadisi boyunca  karayolu ve demir yolu geçmektedir, Doyran’dan Yunanistan’a ve İştip’ten Bulgaristan’a doğru  Ustrumca’ya giden yol  var. İki vadi Valandova-Ustrumca karayoluyla bağlantılıdır. Karayolun bir bölümü Ustrumca’dan Berova istikametindedir, birçok çağdaş yerel yollar da vardır.

Rölyef. İki vadi Plauş dağıyla ve Belasitsa dağının bölümleriyle ayrılmıştır. Bölge kuzeyde  Ograjden  ve Plaçkovitsa dağlarıyla, batı ve kuzeybatı tarafında Kojuv dağıyla çevrilidir. Bu dağ masifleri arasında, ayrı alansal bütün olarak, Ustrumca, Radoviş, Valandova, Gevgeli ve Doyran ovaları ayrılmışlardır. Özel rölyef bütünü olarak burada Demirkapı koyağı, Kosturino dağ sırtı ile dağ tepeleri ayırt edilmektedir.

İklim. Bu bölgenin Akdeniz iklim etkisi belirgindir. Ortalama yıllık hava sıcaklığı Gevgeli ve Doyran’da 14,2°C, Ustrumca’da ise 13°C’dir. Gevgeli’de ortalama yıllık yağışlar 711 mm, Ustrumca’da yaklaşık 600 mm’dir. Akdeniz etkisi sebebiyle iki vadide ortalama tropik sıcaklık günleri Gevgeli yöresinde 73 Ustrumca’da 57 gündür.

Nehirler ve göller. Daha belirgin hidrografik yapılar Ustrumca vadisinde  Bansko ve Gevgeli vadisinde Negortsi termal mineral kaynaklarıdır. Onlar elverişli düzenlenmiş kaplıca-tedavi ve rekreatif tesisatları oluşturuyor. Bu bölgenin nehir sistemini Gevgeli-Valandova vadisinde Vardar, Konyska ve Anska nehri ile Ustrumca-Radoviş vadisinde Ustrumca ve Turiska nehirlerinin bölümleri oluşturuyor.Bu alanda doğal Doyran gölü bulunuyor, barajlardan Turiya ve Palurtsi gölleri mevcuttur.

Flora ve Fauna. Alanın jeomorfolojisi ve çeşitli jeoloji ve pedoloji zemini bitki, ağaç ve ot türlerinin zenginliğini sağlıyor. Tipik Akdeniz bitkisi olarak özellikle pırnal belirgindir, Ograjden, Plaçkovitsa, Belasitsa ve Kojuv dağlarında ormanlarda kayın ağacı, meşe ağacı ve meşe ağaçları belirgindir. Bu bölgeye özgün zengin ve çok çeşitli hayvanlar diyarı dahası büyük ve küçük av hayvanlarının tüm çeşitlerine rastlanmaktadır: kurt, geyik, yaban domuzu, tavşan, çeşitli kuşlar ve sürüngenler.

Osmunda regalis

Bansko kaplıcası etrafında büyüyen Eğreltiotu  BM koruması altındadır

 

ÇAR KULELERİ

Kale hakkında en eski keşifler, Roma İmparatorluğu öncesine dayanan hayatın varlığını anlatırlar

 

VODOÇA MANASTIRI

Onarılan konaklar Ustrumca piskoposluğunun rezidans külliyesidir

SMOLAR ŞELALELERİ

Ustrumca yöresinde ziyaret edilmesi vazgeçilmez yerdir

 

 

 

 

 

Promote your Service

Activity

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.