Mavrovsko – debarska regija

Mavrovsko – debarska regija

 

Je bil izrazit, ki ga je globoko vtisnjeno soteske, številne gorske vrhove, jam in slapov. To področje je eno od najbolj slikovita v Republiki Makedoniji

 

 

Lokacija

Mavrovsko – Debarska regija vključuje doline reki Radika in Crn Drim do njihovega spajanja v Debarskem jezeru v zahodnem delu Republike Makedonije. Regija je na zahodni strani omejena z goro Jablanica in Korabskim gorskim masivom (Korab, Dešat in Krčin), Šar Planino na severni strani, na vzhodni strani sta gori Bistra in Stogovo.

 

 

Izviri, reke in jezera

V tej regiji je večje število izvirov, od katerih sta dva termalna (Kosovrasti in Banjište), ter večje število rek (Crn Drim, Radika, Mavrovska reka, Mala Reka, Dlaboka Reka, Ribnica). Soteska reke Crn Drim med gorami Jablanica in Stogovo je s stranskimi stenami od 500 metrov, ki se dvigajo vo 2200 metrov relativne višine, v Korabskem masivu je med Šar Planino in Bistro še globlje vsekana kanjonska dolina Radike, kjer je relativna višina od 500 do 2760 metrov (vrh Golem Korab). Slikovitost te regije dopolnjujejo umetne akumulacije Mavrovsko in Debarsko jezero, jezero Jablanica in večje število glacialnih jezer na Korabskem gorskem masivu.

 

 

Klima

Ta prostor in posebne podnebne značilnosti. Povprečna letna temperatura je od 12Co v Debaru, do 7Co v Mavrovem. Povprečna količina padavin v Debaru znaša 870 mm, v Mavrovem okrog 1100 mm, v dolini reke Radika tudi do 1700 mm padavin. Ta regija se računa za najbolj deževno regijo v Republiki Makedoniji.

 

 

Flora in Favna

Izjemne krajevne značilnosti so dopolnjene z neizmernim bogastvom rastlinskih (drevesnih in travnatih) vrst. Zato je severni del regije, oziroma večji del toka reke Radika je razglašen za narodni park Mavrovo. Razen običajnih vrst velike divjadi (medved, volk, srna, divja koza, divji prašič) tukaj še zmeraj živi ris. V tej regiji je izobilje različnih vrst rib in ptic, od kateri je najbolj znana  postrv

 

 

Prometne povezave

Glavne prometne arterije so ceste po dolini reke Crn Drim in Radike, cesta proti Albaniji pri Debru in nekaj lokalnih cest.

Promote your Service

Accomodation

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.