Любойно

Село Любойно е населба с богат дух, история и традиция, а за първи път се споменава в една харта от 1337 година. Намира се на около 2 км източно от Преспанското езеро, на 920 метра надморска височина. Разположено е в западното подножие на разкошната планината Баба, а покрай него протича Брайчинска река.

Говори се, че любовта крепи това село, защото в корена на неговото име се крие точно тази дума - любов. Любойно е ридско-планинско село.

Ljubojno

 

 

В него има около 350 къщи, които са построени близко една до друга, свързани са и правилно розпоререни покрай тясните улички. Повечето къщи ги разхубавява хубаво издялкан камък и разноцветни фасади с балкони, а дворовете се оградени с високи зидове с широка порта.

Всички които са посетили село Любойно, ще ви се похвалят, че това село има мощ да разхубави съня ви и да ви ревитализира и освежи. Регионът е богат с овощарници. Характеристични за това село са невероянто вкусните ябълки. Особен е и начина на тяхното запазване – в ябълкова слама. Характеристично за Любойно е и това, че още от миналото то било просветителен център.

Първото училище в селото било построено във втората половина на 19 вес. Още с населяването на тези предели, старите жители започнали да строят църкви. Днес съществуват шест църкви в селото и още девет околни църкви, които, според вярванията на местното население, го пазят селото. В околноста на селото съществуват и мното находища с архиелогично значение. Онези, които са били в Любойно и са се наслаждавали на нейната магична хубост, завинаги в сърцата си ще носат спомена за това село.

Promote your Service

Accomodation

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.