Шумска шлука

Ш умската шлука е крайбрежна, средно голяма птица, която живее в пределите с умерен и субаркически климат на Евроазия. Тази птица- селица мигрира в Македония от 2-3 седмици до един месец, най- често от средата на октомври до средата на ноември. В ловните терени из Македония тя може да се наблюдава и да се лови. 

 

<img 4px="" auto;="" display:="" block;"="" title="Eurasian Woodcock" data-cke-saved-src="/img/Eurasian Woodcock.jpg" src="/img/Eurasian Woodcock.jpg" alt="Eurasian Woodcock" height="333" width="500">

 

Нейното място на обитаване са големите гори, а най- активна е в зори и привечер, рядко през деня. Поради големината, бързината и начина на летене, шумската шлука винаги представлявала предизвикателство за ловджиите. Тази „кралица на лова“ се лови когато лети и то сутрин, в онова вълшебно време, когато се пробуждат и разкошните македонски шуми.

Promote your Service

Accomodation

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.