Вълк

Казват, когато гониш вълка е като да гониш сянката, като да гониш рядките светлостни зраци в тъмнината. Ето защо това животно представлява истинско предизвикателсто зо ловците и е найтрудно да се улови.

В Македония вълкът е най-разпространен на планините Кораб, Стогово и Бистра. СНаличен е през цялата година в почти всички македонски ловни резервати, а чисеността ме варира.

Благоприятно обстоятелство за лобците е факта, че Македонея вълкът влиза в категорията щетници и затова е разрешено да се лови, а трофеите, найчесто, са значително по-впечатлителни по отношение на онези от другите европейски страни. 

 

 

Елате в дивите македонски планински гори и тестувайте го своя инстинкт.

Вълкът чака ....

Promote your Service

Accomodation

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.